Intrebare 1.

 1. Pentru un PFI cu venituri din activitati independente, este obligatorie plata venitului estimat pe 2018 si a contributiilor sociale pana 15 decembrie 2018 sau poate fi efectuata pana pe 15 martie 2019?
  2. Pentru stabilirea impozitului pe venitul realizat In 2018, se mai depune D212 rectificata dupa 1 ianuarie 2019?
  3. Daca aleg sa platesc pensia si sanatatea In functie de valoarea minima a plafonului (22.800 lei/an), se va mai face si o regularizare a acestora anul viitor In functie de venitul realizat In 2018?
  4. CASS de ce a devenit cheltuiala nedeductibila (asa ati mentionat In sesiunea anterioara, In cadrul unui raspuns)?
  5. Daca am depus D600, D220 si D200 In ianuarie 2018, mai este necesar sa depun D212?
  Pe langa normele metodologice pe care le asteptam pentru completarea declaratiei, va rog sa luati In considerare sa prezentati si lista actualizata a conturilor de trezorerie In care se vor face platile (ca sa fie totul cat mai clar).

Raspuns ANAF

1.Plata impozitului pe venitul annual estimat, precum si a contributiilor sociale, este obligatorie pana la data de 15 martie 2019.

2. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat pana la termenul de plata a impozitului datorat, respectiv pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere.

3. In situatia In care ati optat pentru plata CAS si CASS la un venit de 12 salarii minime brute pe tara, nu aveti obligatia depunerii declaratiei rectificative pentru recalcularea sumei reprezentand contribuitiile sociale.

4. Potrivit Codului fiscal, venitul net anual impozabil din activitati independente se determina prin Insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorata.CASS nu este prevazuta ca cheltuiala deductibila la calculul venitului anual impozabil.

5.Da, formularele 220, respectiv 600 se Inlocuiesc cu declaratia unica, ce se va depune pana la 16 iulie 2018, daca ati depus D200 nu mai trebuie sa completati capitolul I din noul formular ptr. veniturile realizate In anul 2017.

In situatia In care se vor stabili alte conturi, acestea vor fi mediatizate.

Intrebare 2.

Ca si pensionar am vreo scutire la plata cas si cass daca obtin venituri peste 22800 lei?

Raspuns ANAF

Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contribuții de asigurari sociale pentru veniturile obținute din activitați independente In anul 2018, dar datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate.

Intrebare 3.

Un titular al unei intreprinderi individuale cu venituri sub 22800 lei care are calitatea si de salariat trebuie sa plateasca CAS si sanatate? Va rugam sa raspundeti si pentru cazul in care veniturile ar fi peste 22800 lei.

Raspuns ANAF

In prima situatie mentionata de dvs., nu se datoreaza CAS In cazul In care se estimeaza un venit din activitatea independenta care nu se Incadreaza In plafonul reprezentand cel putin 12 salarii minime brute pe tara. Nu se datoreaza nici CASS daca veniturile cumulate, exclusiv cele din salarii, nu depasesc plafonul de 22800 lei
In cazul In care acest venit depaseste 12 salarii minime brute pe tara, se datoreaza si CAS si CASS.

Intrebare 4

O persoana angajata dar care a avut venituri din activitati independente in 2017 sub 22800 lei trebuie sa depuna 212?

Raspuns ANAF

Da, aveti obligatia depunerii formularului 212 In cazul In care sunteti salariat si ati obtinut venituri din activitati independente in anul 2017.
La Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate In anul 2017” din declaratia 212, veti completa informatii In functie de categoria de venit obtinuta, de activitatea desfasurata si de modul de determinare a venitului net, . iar la capitolul II date privind veniturile estimate a se realiza In anul 2018
Plafonul de 22800 lei se are In vedere doar la stabilirea obligatiilor privind contributiile sociale .

Intrebare 5

Un pensionar care are PFA la venit real, prestari servicii, a realizat in 2017 un venit care a depasit plafonul de 12 salarii minime, insa in 2018 a estimat un venit sub plafon. Ce obligatii de plata are de declarat in D212? Daca de plata contributiei la pensii este scutit, va fi scutit si de sanatate pentru ca a estimat un venit sub plafon?

Raspuns ANAF

In D 212 se completeaza informatii privind veniturile realizate In anul 2017 . Totodata se declara si veniturile estimate pentru anul 2018 pentru care se calculeaza impozit pe venit In cota de 10% .
In cazul pensionarilor care realizeaza venituri dinactivitati independente nu se datoreaza CAS ptr aceste venituri. In situatia In care persoana respectiva realizeaza si alte venituri In afara pensiei, care cumulate depasesc plafonul de 22800 lei se datoreazacontribuția de asigurari sociale de sanatate in anul 2018.

Intrebare 6

O pfa care declara ca estimeaza un venit net sub plafon in declaratia 212 pentru anul 2018, poate alege sa nu plateasca CAS pentru anul 2018 ?

Raspuns ANAF

Daca venitul estimat a se realiza In anul 2018, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țara In vigoare, nu aveți obligația completarii capitolului corespunzator pentru stabilirea contribuțiilor de asigurari sociale In declarația 212.

Intrebare 7

Pentru anul 2018 in categoria cheltuielilor deductibile aferente unei activitati din profesii liberale nu se cuprind CAS-ul si CASS-ul. Sumele datorate pentru CAS si CASS se vor scadea din venitul net impozabil (punctul 3) si suma rezultata se va trece la randul 3.1 Venit impozabil?

Raspuns ANAF

In formularul 212,pentru anul 2018 se declara In formular doar veniturile estimate.
Potrivit reglementarilor valabile In anul 2018, venitul net anual impozabil, din activitati independente se determina prin Insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorata.
CASS nu este deductibila la calculul venitului anual impozabil.

Intrebare 8

 1. In cazul in care depun D212 cu un venit estimat de 6.000 lei si la 31.12.2018 constat ca am depasit venitul din activitati independente determinat in sistem real (comision asigurari), in calitate de PFI (exemplu realizez 7.500 lei in loc de 6.000), se poate depune rectificativa la D212?
  2. Pana la ce data se poate depune declaratia rectificativa si pana la ce data trebuie sa achit impozitul ca sa beneficiez de cei 10% reducere?
  3. In cazul prezentat cum pot sa beneficiez de 5 % la plata impozitului. (CAS si CASS nu datorez)?
  4. Pentru a beneficia de reducere de 5% pentru depunere D112 prin internet cu semnatura digitala si 5% plata impozit ce documente trebuiesc intocmite?
  5. Pot sa beneficiez de 10% reducere si in cazul in care va trebui sa depun o declaratie rectificativa?

Raspuns ANAF

Contribuabilul poate rectifica venitul estimat pana la termenul de plata a impozitului datorat, respectiv pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere.
Bonificația se determina de contribuabil, iar impozitul de plata va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de catre contribuabil și se Inscrie In mod distinct In declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Bonificațiile pentru plata anticipata a impozitului trebuie Inscrise In Declarația Unica In secțiunea „Sumarul obligațiilor fiscale” In rubricile fiecarui tip de bonificație, iar plata impozitului estimat se va face conform sumelor Inscrise In campul „Impozit pe venit de plata pana la 15.12.2018”. Bonificațiile de 5% pentru depunerea online a formularului 212, pana la data de 16.07.2018 se calculeaza la depunerea declaratiei unice, pentru veniturile realizate In anul 2018, In anul 2019,acordarea acestora fiind condiționta și de plata integrala a impozitului pe venit pana la 15 martie 2019.
Depunerea electronica a declaratiei 212 nu trebuie justificata cu alte documente, depunerea electronica se poate face prin SPV sau utilizand un certificat digital calificat .
In cazul in care, ulterior depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corecteaza impozitul pe venitul anual estimat in sensul majorarii acestuia, beneficiaza de bonificatie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar.

Intrebare 9

In luna ianuarie 2018 am depus D200 si D220.Cind o sa depun D212 mai declar inca odata si datele referitoare la declaratiile de mai sus(regularizare 2017 si anticipate 2018)?
Ma intereseaza sa depun D212 online pt a beneficia de reducerea de 5%
Se considera ca am depus deja cele 2 declaratii si nu mai pot fi depuse online trebuind sa declar pe 212 doar datele referitoare la cas si cass si in felul acesta nu mai beneficiez de cei 5%?

Raspuns ANAF

In sitiatia In care ati depus formularul 200 – Declaratia privind veniturile realizate din Romania la organul fiscal competent pentru veniturile realizate In anul 2017 pana la data intrarii In vigoare a OUG nr.18/2018, nu aveti obligatia depunerii formularului 212 pentru veniturile realizate In anul 2017, dar pentru veniturile estimate si pentru stabilirea obligatiilor privind contributiile sociale, chiar dac ati depus
formularul 220 , pentru anul curent, trebuie sa depuneti Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la 16 iulie 2018.

Intrebare 10

PFA impus la norma de venit, asigurat la Casa de sanatate pentru concedii si indemnizatie, intra in concediu medical 2 luni, pentru perioada respectiva nu datoreaza impozit, cass respectiv cas se retine din indemnizatie de Casa de sanatate, cum completam 212 acea perioada ?

Raspuns ANAF

Referitor la contributiile retinute din indemnizatia de concediu medical va mentionam ca In conformitate cu Codul Fiscal , art 154(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurari sociale de sanatate: i) persoanele fizice care se afla In concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate In urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, precum și cele care se afla In concedii medicale acordate potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale;

In situatia In care va desfasurati activitatea pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional, astfel Incat sa reflecte perioada de an calendaristic In care a fost desfasurata activitatea respectiva.
In ceea ce priveste baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate, aceasta se stabileste In baza normei de venit redusa, potrivit prevederilor art. 170 din Codul fiscal.
Pentru informatii suplimentare privind indemnizatia pentru concediul medical va sugeram sa va adresati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Sursa: Facebook / pagina oficiala ANAF