Ghid complet pentru plata drepturilor de autor în 2016. Ce impozite plătesc și ce declarații depun persoanele fizice și companiile

Ghid complet pentru plata drepturilor de autor în 2016. Ce impozite plătesc și ce declarații depun persoanele fizice și companiile

Din 2016, toate persoanele plătite pe drepturi de autor vor datora CAS în sumă de 10,5%, chiar dacă sunt și salariate (fac excepție pensionarii, care nu datorează CAS pentru drepturi de autor, n.red.).

CAS va fi reținut și virat de către compania plătitoare de drepturi de autor.

Impozit pe venit

Începând cu 2016, se mărește cota forfetară de cheltuieli de la 20% la 40%.

Se modifică modalitatea de reținere a impozitului pe venit considerat impozit final. Din 2016, baza de calcul pentru impozitul pe venit se determină scăzând din venitul brut cheltuielile forfetare de 40% și contribuțiile sociale reținute.

Practic, va fi mai eficient pentru persoanele fizice să treacă în contractul de prestări servicii că impozitul pe venit este final. În acest fel, i se reține un impozit de 9,60% ( 60% X 16%) comparativ cu 10%, cât ar fi impozitul reținut în cazul în care nu se face această opțiune în contract. Plus că persoana fizică va scăpa de completarea declarației 200.

CASS

CASS de 5,5% va deveni obligatoriu din 2017, în anul 2016 persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și sunt și salariați nu vor plăti CASS aferent drepturilor de autor.

1. Cine poate fi plătit pe baza drepturilor de autor

Persoanele fizice care au un drept de autor asupra muncii lor pot fi remunerate pe baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor. Dreptul de autor asupra lucrării se transferă plătitorului.

Activitățile care acoperă dreptul de autor sunt: crearea de opere literare și publicistice, inclusiv programele de calculator; operele științifice, fotografice, muzicale, de artă plastică sau grafică sau operele de arhitectură.

Legislație: Legea 8/1996 privind drepturile de autor

2. Atenție la reclasificările făcute de ANAF

Ce verifică ANAF

Organele fiscale pot să reclasifice o activitate aferentă unui drept de autor ca și activitate aferentă unui salariat, dacă există suspiciunea că activitatea aferentă dreptului de autor maschează o activitate salarială, cu scopul de a plăti mai puține taxe.

Condiții pentru reclasificare

Codul Fiscal stipulează că o activitate este independentă dacă sunt îndeplinite cel putin patru condiții din cele șapte menționate în Cod.

Cele șapte criterii sunt:

  • libertatea de a alege modalitatea de lucru;
  • prestează servicii pentru mai mulți clienți;
  • riscurile privind activitatea prestată sunt suportate de către persoana fizică;
  • persoana fizică folosește bunuri proprii pentru desfășurarea activității;
  • se folosesc cunoștințele deținute de către persoana fizică;
  • persoana fizică face parte dintr-un organism/corp care coordonează activitatea profesională;
  • persoana fizica poate să angajeze alte persoane sau să colaboreze cu terți pentru prestarea serviciului.

Riscuri

Organele fiscal pot reclasifica activitatea aferentă dreptului de autor ca și activitate salarială și să recalculeze taxele aferente. Diferența de taxe și penalitățile de întârziere sunt datorate solidar de către angajator și persoana fizică.

Legislație: art 7 pct 3 din Codul fiscal

3.    Înregistrare activitate de drepturi de autor. Unde trebuie înregistrat și ce declarații trebuie depuse

Declarația 020 „Declarația de înregistrare fiscală” depusă la ANAF

Declarația 020 se depune la ANAF în momentul începerii activității. Această declarație se depune indiferent dacă persoana fizică a optat pentru impozit pe venit final sau nu.

Declaratia 220 privind veniturile estimate

Dacă persoana fizica optează pentru calculul impozitului în sistem real (adică va ține contabilitatea în partidă simplă evidențiind veniturile și cheltuielile deductibile), trebuie să depună Declarația 220 în 30 de zile de la data începerii activității sau până în data de 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au desfășurat activitate în anul precedent.

Legislație: art 71, art 120 din Codul fiscal

4.  Ce opțiuni au persoanele fizice plătite pe drepturi de autor

4.1 Opțiunea pentru impozit pe venit ca impozit final

Persoanele fizice pot opta în contractul de prestări servicii pentru impozit pe venit caimpozit final. Dacă optează pentru această soluție, persoana fizică nu mai trebuie să țină evidența contabilă, iar impozitele vor fi reținute și plătite de către firma plătitoare a drepturilor de autor.

Din 2016, este mai eficientă aceasta modalitate, deoarece se reține un impozit de 9,60% (60% X 16%) comparativ cu 10%, cât ar fi reținerea în cazul în care nu se optează pentru impozit pe venit final.

Dacă persoana fizica nu optează în contract pentru impozit pe venit ca impozit final, trebuie să țină evidența veniturilor în Registrul de evidență fiscală și să depună declarația 200.

Impozitul pe venit se calculează scăzând din venitul brut o cotă forfetară de cheltuieli în sumă de 40% din venitul brut și contribuțiile sociale reținute.

4.2 Impozitarea venitului în sistem real

Dacă persoana fizică consideră că pentru obținerea veniturilor au fost generate cheltuieli mai mari de 40% din venituri, se poate opta pentru calculul impozitului pe venit în sistem real, depunând declarația 220 și declarația 200 (vezi punctul 3). Totuși, sunt puține cazurile în care cheltuielile aferente activității de drepturi de autor să depășească 40% din venituri.

Legislație: Ordinul  170/2015; art 70, art 71,72, 73  din Codul fiscal

5. Ce declarații se depun anual la Fisc

Declaratia 200 privind veniturile realizate

Declarația 200 se depune în functie de opțiunea pe care o ia persoana fizică plătită pe baza dreptului de autor, în momentul încheierii contractului de prestări servicii.

Dacă se optează pentru impozitul pe venit ca impozit final, persoana fizica nu mai trebuie sa mai depuna declaratia 200. Platitorul contractului va retine 16% din venitul brut din care va scadea cheltuielile forfetare in suma de 40% din valoarea contractului si contributiile sociale retinute.

Dacă nu se optează pentru impozit pe venit ca fiind final, persoana fizică trebuie să depunădeclarația 200 până în data de 25 mai anul următor.

Legislație: art 70-73 din Codul fiscal

Depășire plafon cifra de afaceri 220.000 lei

Dacă persoana fizică depășește de-a lungul unui an cifra de afaceri de 220.000 lei, trebuie să se înregistreze din punct de vedere al TVA, depunând declarația 020.

Legislație: art 310 alin 1 din Codul fiscal

6. Ce declarații depun companiile plătitoare de drepturi de autor

Declarația 112

Declarația 112 se depune cu datele și CNP-ul persoanei pentru care s-au reținut impozitul pe venit și contributiile sociale până în data de 25 a lunii următoare reținerii. Informațiile pentru beneficiarii drepturilor de autor se declară la secțiunea C.

Declarația 205 recapitulativă

Declarația 205 se depune până la sfârșitul lunii februarie a anului următor reținerilor. Declarația va reflecta valoarea tuturor reținerilor la nivel de fiecare beneficiar, trecându-se CNP-ul fiecăruia.

7. Impozit pe venit. Cum se calculează și când se plătește

Impozitul pe venit este declarat și plătit în funcție de opțiunea pe care o ia persoana fizică plătită pe baza dreptului de autor, în momentul încheierii contractului de prestări servicii. Din 2016, este mai eficientă modalitatea impozitului pe venit ca impozit final, deoarece se reține un impozit de 9,60% (60% X 16%), comparativ cu 10%, cât ar fi reținerea în cazul în care nu se optează pentru impozit pe venit final

Dacă se optează pentru impozitul pe venit ca impozit final, persoana fizică nu mai trebuie să mai depună declarația 200 și nu mai trebuie să plătească niciun impozit suplimentar. Plătitorul contractului va reține 16% din venitul brut, din care va scădea cheltuielile forfetare în sumă de 40% din valoarea contractului și contribuțiile sociale reținute.

Dacă nu se optează pentru impozit pe venit ca final, plătitorul de contract va reține impozit pe venit în sumă de 10% din valoarea contractului. Persoana fizică trebuie să depună declarația 200 până în data de 25 mai anul următor. În declarația 200, persoana fizică va trece valoarea veniturilor obținute, iar la cheltuieli deductibile va trece 40% din veniturile brute (pentru persoanele care folosesc cote forfetare de cheltuieli) și contravaloarea contribuțiilor sociale reținute.

ANAF va trimite o decizie pentru plata diferenței de venit.

Persoanele fizice care realizează venituri din proprietate intelectuală au posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. Această opțiune se face în 30  de zile de la începerea activității sau până la data de 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au realizat venituri în anul anterior și este obligatorie cel puțin 2 ani.

Legislatie: art 70, art 71, art 72, art 73 din Codul fiscal

8. CAS. Cum și când  se plătește

Începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fizice care sunt plătite pe bază de drepturi de autor li se calculează și reține CAS de către plătitorul de venit , indiferent dacă persoana fizică are și calitatea de salariat (excepție fac pensionarii).

CAS este  calculat prin formula:

CAS datorat = (Venit contract – 40% din venit reprezentând cheltuieli forfetare) * 10,5%

Baza la care se calculează cota de 10,5% nu poate să fie mai mare de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

CAS-ul calculat și reținut reprezintă impozit final.

Legislație: art 149 din Codul fiscal

9. CASS. Cum și când se plătește

În anul 2016, persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și care sunt și salariate nu trebuie să plătească CASS . Începând cu 1 ianuarie 2017, vor plăti CASS și persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de autor și sunt și salariați.

Calculul CASS se face:

CASS datorat = (venit contract – 40% X venit brut reprezentând cheltuieli forfetare) X 5,5%

Începând cu 1 ianuarie 2017 baza de calcul al CASS nu poate fi mai mare de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

Legislație: art 171 din Codul fiscal

10. Persoane fizice obțin venituri din drepturi de autor din servicii în străinătate

Persoana fizică ce încasează servicii din străinătate trebuie să declare aceste venituri în declarația 201.

Dacă persoana fizică ce obține venituri din drepturi de autor prestează servicii către companii din UE plătitoare de TVA (indiferent dacă serviciul este efectuat în România sau în străinătate) trebuie să se înregistreze la ANAF din punct de vedere al TVA-ului. De asemenea, trebuie să se înregistreze în ROI și să depună declarația 390 pentru lunile în care s-au efectuat serviciile.

Pentru a beneficia de convenția de evitare a dublei impuneri, persoana fizică trebuie să prezinte companiei străine certificatul de rezidență fiscală din România. Dacă prezintă certificatul de rezidență fiscală, compania străină nu va reține niciun impozit.

Dacă de-a lungul a 12 luni, persoană fizică stă mai mult de 183 de zile într-o țară străină, se aplică convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și țara respectivă. Regula este că, dacă se depășesc 183 de zile, persoana fizică va plăti impozitul pe venit în țara respectivă  (doar pentru venitul obținut din acea țară) și trebuie să se înregistreze ca sediu permanent. În România, va primi credit fiscal și poate solicita rambursarea impozitului reținut în România.

Dacă persoana fizică stă mai mult de 183 de zile în afara României, trebuie să depună la ANAF și “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România

Legislație: convenția de evitare a dublei impuneri, art 59 alin 3, art 230 alin 3, art 317 alin 1 lit b, art 317 alin 10 din Codul fiscal.

sursa : www.avocatnet.ro