Contabilitate

Cropped image of hands of businesspeople working together on business project at office - Consulting
CONTABILITATE

O contabilizare buna va asigura mai mult decat ordinea in documentele fiscale si indeplinirea obligatiilor catre Institutiile Statului: va identifica si aplica cele mai bune solutii pentru fiecare client in parte si, mai ales, va oferi constant inclusiv servicii de analiza financiar-contabila, gestiune si consultanta contabila preventiva, astfel incat cele mai bune masuri sa poata fi luate la timpul potrivit, iar beneficiile sa poata fi maximizate.

 

Servicii de contabilitate- analiza financiar contabila, consultanta, gestiune contabila:

  • Lucrari contabile complete, de la acte primare la bilant
  • Evidenta contabila, financiara si de gestiune
  • Raportari lunare, trimestriale, anuale catre organele fiscale
  • Evidenta pe articole bugetare si centre de cost
  • Depunerea tuturor declaratiilor specifice legale in vigoare
  • Organizarea functiei contabile, fluxuri si proceduri
  • Asistenta in implementarea unui soft integrat de contabilitate

 

SITUATII FINANCIARE

O imagine exacta a situatiilor financiare ii ajuta pe antreprenori sa isi inteleaga si sa isi gestioneze mai bine intreaga afacere

Situatiile financiare ofera antreprenorilor informatii pretioase despre datorii, active, capitaluri proprii si profitabilitate intr-o anumita perioada de timp. Chiar si cei care au un plan de afaceri au nevoie de o imagine clara a afacerii pe care vor sa o dezvolte.

Clientii nostri obtin astfel timp valoros pentru a se ocupa de realizarea obiectivelor strategice si au siguranta ca situatiilor lor financiare sunt intocmite la timp de catre o echipa de experti contabili in conformitate cu reglementarile in vigoare.