În funcție de situația financiară și indicatorii obținuți în 2015, firmele și persoanele fizice autorizate trebuie să raporteze la Fisc la începutul anului mai multe informații. Fie că își schimbă perioada fiscală sau decid să aplice sistemul de TVA la încasare ori să renunțe la el, fie că au distribuit dividende ori au reținut la sursă anumite impozite, contribuabilii trebuie să depună anumite formulare. La fel, se depun declarații și dacă se schimbă forma de impozitare a unei afaceri ori dacă firma devine plătitoare a unor impozite specifice sau, din contră, nu mai trebuie să le achite. Iată o listă completă  a obligațiilor declarative la început de 2016 și informațiile care să te ajute să îți dai seama când și dacă trebuie să le depui și tu pentru afacerea ta.

TVA

a) Pentru declararea perioadei fiscale

Reguli generale:

 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală trimestrială și până la 31 decembrie 2015 au o cifră de afaceri (CA) de sub 452.850 lei și n-au făcut nicio achiziţe intracomunitară (AIC) de bunuri în 2015, rămân cu perioada fiscală trimestrială ==> depun declarația 094 (Noul Cod Fiscal, art 322 (16));
 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală trimestrială și până la 31 decembrie 2015 au o CA  de peste 452.850 lei, trec la perioada fiscală lunară ==> depun declarația 010;
 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală lunară și până la 31 decembrie 2015 au o CA sub 452.850 lei trec la perioada fiscală trimestrială ==> depun declarația 010;
 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală lunară și până la 31 decembrie 2015 au o CA de peste 452.850 lei ==> nu depun nimic.

OBS1: Prin CA înțelegem: „o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b)„, adică total livrări/prestări din deconturile de TVA (inclusiv operațiunile intracomunitare, exporturile, operațiunile scutite etc) și nu clasa 70 din balanța contabilă!

OBS2: Legea stabilește că plafonul pentru încadrare în trimestrial/lunar este de 100.000 euro și că „Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, prevăzut la  art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situație, se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent„.

Declaraţia 094: Până la 25 ianuarie 2016 de către cei ce au avut perioada fiscală trimestrială în 2015 şi rămân cu perioada fiscală trimestrială.

Declaraţia 010: Până la 15 ianuarie 2016 de către cei ce au avut perioada fiscală trimestrială în 2015 şi trec la perioada fiscală lunară SAU cei care au avut perioada fiscală lunară şi trec la perioada fiscală trimestrială.

b) Pentru sistemul de TVA la încasare

Reguli generale:

Cei care au aplicat TVA la încasare in 2015 trebuie să verifice următoarele:

a)   Dacă la 31 decembrie 2015 au CA > 2.250.000 lei trebuie să treacă obligatoriu la TVA normal și să depună 097 (OBS!!! dacă plafonul se depășea în cursul anului, 097 trebuia depus până pe 25 a lunii următoare celei în care s-a depășit plafonul).

b)   Dacă la 31 decembrie 2015 au CA < 2.250.000 lei atunci ei pot:

 • fie să continue aplicarea sistemului de TVA la încasare, și nu trebuie să depună nimic;
 • fie să solicite scoaterea din aplicarea sistemului de TVA la încasare (în orice lună între 1-25 ale lunii).

cei care NU au aplicat TVA la încasare în 2015 trebuie să verifice următoarele :

a)   Dacă la 31 decembrie 2015 au CA > 2.250.000 lei atunci rămân pe TVA normal și nu trebuie să depună nimic.

b)   Dacă la 31 decembrie 2014 au CA < 2.250.000 lei atunci ei pot:

 • fie să opteaze pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare și trebuie să depună 097 (opțiunea se poate face numai la începutul anului, până la 25 ianuarie și e obligatorie până la sfârșitul anului în care s-a optat, dacă nu se depășește plafonul);
 • fie să continue aplicarea sistemului normal și nu depun nimic.

OBS1! Prin CA înțelegem: „o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) „, adică total livrări/prestări din deconturile de TVA (inclusiv intracomunitarele, exporturile, scutitele etc) și nu cls 70 din balanța contabilă!

OBS2! Sucursalele NU intră în sfera de aplicare a sistemului de TVA la încasare.

Declaraţia 097:  OBLIGATORIU Până la 25 ianuarie 2016 de către cei nu au aplicat TVA la încasare şi vor să-l aplice în 2016.

Declaraţia 097:  Între 1-25 ale lunii, în orice lună, de cei care au aplicat TVA la încasare în 2015 şi nu vor să-l mai aplice în 2016.

Declaraţia 097: Până pe 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depăşit plafonul, de cei care aplică TVA la încasare şi depăşesc plafonul.

c) Pentru diverse date informative

Declaraţia 392A: Până la 25 februarie 2016 de plătitorii de TVA care la 31 decembrie 2015 au CA sub 220.000 lei.

Declaratia 392B: Până la 25 februarie 2016 de neplătitorii de TVA care la 31 decembrie 2015 au CA sub 220.000 lei.

OBS! Prin CA întelegem: „o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b)„, adica total livrări/prestări din deconturile de TVA (inclusiv intracomunitarele, exporturile, scutitele etc) şi nu clasa 70 din balanţa contabilă!

2. Pentru impozit dividende

Cei care au distribuit în 2015 dividende (adică le-au transferat din ct. 117 în ct. 457 în baza unei Decizii de distribuire/repartizare) şi nu le-au ridicat, trebuie să plătească impozitul aferent acestora până pe 25 ianuarie 2016 cel târziu şi să şi declare acest impozit în declaraţia 100!

Declaraţia 100: Până la 25 ianuarie 2016 – Impozit dividende pentru dividendele distribuite în 2015 şi neridicate până la 31 decembrie 2015.

OBS1! Pentru acesta se aplică cotele în vigoare până la 1 ianuarie 2016, adică:

 • 16% pentru dividende distribuite persoanelor fizice române (atenție că dacă asociații nu au alte venituri supuse CASS trebuie să plătescă și CASS aferent dividendelor!!!);
 • 16% pentru dividende distribuite persoanelor juridice române. Dacă asociatul persoană juridică română deține cel puțin 10% pe o perioadă neîntreruptă de minimum un an impozitul nu se reține;
 • 16% pentru dividende distribuite persoanelor juridice nerezidente. OBS!!! Dacă există prevederi mai favorabile conform Directivelor UE sau Convențiilor de evitare a dublei impuneri se aplică acestea! De verificat de la caz la caz.

OBS2! Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2016 cota de impozit pe dividende este 5%, indiferent de ce an aparțin acele dividende. Important este ca decizia de distribuire/repartizare (transfer din ct. 117 în ct. 457) să fie în 2016!

3. Pentru impozitele cu reţinere la sursă

Cei care au reţinut la sursă diverse impozite şi le-au plătit (salarii, convenţii civile, drepturi autor, dividende) trebuie să depună declaraţia 205 până în ultima zi a lunii februarie.

Declaraţia 205 : Până la 29 februarie 2015 de cei care au reţinut la sursă diverse impozite şi le-au plătit (salarii, convenţii civile, drepturi autor, dividende).

4. Pentru impozite nerezidenţi

Cei care au plătit diverse sume către nerezidenţi, sume supuse impozitului pe veniturile nerezidenţilor, trebuie să depună o declaraţie informativă privind aceste venituri (chiar şi în cazul în care ele au fost scutite) până în ultima zi a lunii februarie!

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/ venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi: până la 29 februarie 2015 sume supuse impozitului pe veniturile nerezidenţilor.

5. Pentru impozit micro

Pentru cei care erau plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor la 30 septembrie 2015, se verifică dacă nu cumva au depășit până la 31 decembrie 2015 pragul de 65.000 euro (calculat la cursul publicat în 31 decembrie 2014, adică 1 euro = 4.4821), deci 291.336 lei SAU dacă au obținut venituri din consultanță mai mari de 20% din total venituri. Dacă da, atunci ei devin plătitori de impozit pe profit chiar din trim IV 2015 și trebuie să depună 010 până pe 15 ianuarie 2016.

Atenție! Nu se depune declarație 100 la trimestru, ci numai declaraţie 101 la 25 martie 2016 pe tot anul.

Declarația 010: Până la 15.01.2016, că au devenit plătitori de impozit pe profit de la 01.10.2015, calculul de impozit pe profit făcându-se cumulat de la începutul anului.

Pentru cei care rămân plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor conform regulii de mai sus, înseamnă că vor fi micro și în 2016 și nu se depune nimic!!!

Pentru cei care sunt plătitori de impozit pe profit la 31 decembrie 2015 (inclusiv cei care au trecut la impozit pe profit conform regulii de mai sus în trim IV 2015), se verifică dacă la 31 decembrie 2015 nu depășesc pragul de 100.000 euro (calculat la cursul publicat în 31 decembrie 2015, adică 1 euro = 4.5245), deci 452.450 lei și nici nu au avut venituri din consultanță în 2015 mai mari de 20% din total venituri. Dacă se îndeplinesc ambele condiții, atunci ei devin OBLIGATORIU plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor de la 01 ianuarie 2016 și depun 010 până la 31 martie 2016.

Declarația 010: Până la 31 martie 2016, că au trecut de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microintreprinderilor de la 01 ianuarie 2016.

6. Pentru impozit pe profit

Pentru cei care plătesc impozitul cu calcul trimestrial: Dacă îndeplinesc condițiile (s-au înființat înainte de 2015, n-au pierdere fiscală la 2015, n-au fost în inactivitate temporară în 2015, n-au fost plătitori de impozit micro în 2015) atunci pot opta pentru plata impozitului cu plăți anticipate. Dacă optează pentru aceasta, trebuie să depună 012.

Declarația 012: Până la 30 ianuarie 2016, că vor să treacă la sistemul de plăți anticipate de la 1 ianuarie 2016

Pentru cei care plătesc impozitul cu plăți anticipate: Dacă au trecut cel puțin doi ani de când îl aplică pot opta să nu-l mai aplice. Dacă optează să nu-l mai aplice trebuie să depună 012.

Declarația 012: Până la 30 ianuarie 2016, că vor să iasă din sistemul de plăți anticipate de la 01 ianuarie 2016.

7. Pentru salarii

Pentru declararea perioadei de depunere a 112 și plată a impozitului și contribuțiilor.

Condițiile ca depunerea 112 și plata să fie trimestriale sunt :
(a)   ONG-uri cu până în trei salariați în 2015;
(b)   Plătitori de impozit venit micro cu până în trei salariați în 2015;
(c)   Plătitori de impozit pe profit cu venituri până în 100.000 euro și până în trei salariați în 2015;
(d)   PFA-uri și Persoane fizice angajatori.

Cei care în 2015 au avut perioada fiscală trimestrială: Dacă la 31 decembrie 2015 nu mai îndeplinesc condițiile pentru perioada fiscală trimestrială trebuie să treacă la perioada fiscală lunară și să depună 010. De asemenea, dacă vor să opteze pentru perioada fiscală lunară trebuie să depună 010.

Declarația 010: Până la 15 ianuarie 2016, că au trecut la plătitor lunar de la 1 ianuarie 2016

Cei care în 2015 au avut perioada fiscală lunară: Dacă la 31 decembrie 2015 îndeplinesc condițiile de perioadă fiscală trimestrială și vor să aplice perioada fiscală trimestriala, trebuie să depună 010. Dacă vor să rămână cu perioadă fiscală lunară nu depun nimic.

Declarația 010: Până la 15 ianuarie 2016, că au trecut la plătitor trimestrial de la 1 ianuarie 2016.

8. Pentru impozite şi taxe locale

Declararea clădirilor, terenurilor și mașinilor la direcțiile de impozite locale se face în termen de 30 de zile de la dobândire și impozitul se va datora începând cu 1 ianuarie a anului următor. Apoi, tot în termen de 30 de zile trebuie declarată orice modificare aferentă datelor (de ex.: modificare date proprietar, vânzare, extindere, imbunătătire, desființare parțială sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau partială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei clădiri).

CLĂDIRI DEȚINUTE DE PERSOANE FIZICE:

Dacă clădirea este deținută strict în scop rezidențial: nu se depune nimic în 2016 la DITL.

Dacă clădirea este deținută în scop nerezidenţial SAU în scop mixt (rezidenţial + nerezidenţial): se depune până la 31 martie 2016 o declarație. Model declarație: Ordinul MDRAP nr. 2069/22.12.2015

OBS1! Scop rezidențial = de locuit!!! Deci, dacă o persoană fizică are în proprietate un apartament pe care îl închiriază unei alte persoane fizice cu scopul de locuit, rămâne rezidențial. Dar dacă o persoană fizică închiriază un apartament unei firme să facă sediu în ea, atunci e nerezidențial. Pentru clădirea cu folosinţă mixtă se plătește impozitul proporțional cu suprafața alocată folosirii rezidențiale/nerezidențiale.

EXCEPȚII:

 • Dacă în clădire este un domiciliu fiscal fără activitate economică ==> rămâne rezidențial;
 • Dacă în clădire este un domiciliu fiscal cu activitate economică + decontare de utilități ==> NEREZIDENȚIAL;
 • Dacă în clădire este un domiciliu fiscal cu activitate economică FĂRĂ decontare de utilități ==> NU EXISTĂ PREVEDERE SPECIALĂ ÎN ACEST MOMENT!!! Putem deduce că se va consideră rezidențial, dar nu este specificat în lege.

Cum se dovedește că este/nu este activitate economică? ==> NU EXISTĂ PREVEDERE ÎN ACEST MOMENT!!!

OBS2! Impozitul pentru folosința în scop nerezidențial va fi de aprox. 10 ori mai mare decât cel pentru folosința în scop rezidențial.

Declarația Model MODEL 2016 ITL-001: Până la 31.03.2016 pentru toate clădirile folosite în scop nerezidențial SAU mixt

CLĂDIRI DEȚINUTE DE PERSOANE JURIDICE: 

Toate persoanele juridice care dețin clădiri la 31 decembrie 2015, au obligația să depună o declarație privind destinația și valoarea impozabilă a clădirii până la 31 martie 2016. Model declarație: Ordinul MDRAP Nr. 2068/22.12.2015

Declarația Model 2016 ITL-002: Până la 31 martie 2016 pentru toate clădirile aflate în proprietate.

9. Pentru impozitul pe construcţii

Pentru toate construcţiile înregistrate în contabilitate pentru care nu se datorează impozit pe clădiri, se plăteşte impozitul pe construcţii de 1% din valoarea BRUTĂ în sold de la 31 decembrie 2015.

Cei care la 31 decembrie 2014 au avut construcţii în sold pentru care s-au înregistrat ca plătitor de impozit pe construcţii, dar care nu mai au aceste construcţii în sold la 31 decembrie 2015, trebuie să declare că nu le mai au.

Declaratia 010: Până la 15 ianuarie 2016, că nu mai sunt plătitori de impozit pe construcţii de la 01 ianuarie 2015.

Cei care la 31 ianuarie 2014 NU au avut construcţii în sold, dar care au construcţii în sold la 31 ianuarie 2015, trebuie să declare că plătesc impozit pe construcţii de la 1 ianuarie 2016.

Declaraţia 010: Până la 15 ianuarie 2016, că sunt plătitori de impozit pe construcţii cu 1 ianuarie 2015

OBS! Valoarea impozitului se declară integral prin D100 până la 25 mai 2016 şi se plăteşte în două rate: 50% până la 25 mai 2016 şi 50% până la 25 septembrie 2016.

10. PFA-uri – Impozit venit şi contribuţii sociale

a) Impozit pe venit:

Trebuie depusă declaraţia de impozit pe venit (D200) aferentă anului 2015 până la 25 mai 2016. Dacă se doreşte ca în 2016 plăţile anticipate să nu se calculeze în funcţie de venitul realizat în 2015 ci în funcţie de un venit declarat în 2016, atunci trebuie depusă, împreună cu D200 şi declaraţia estimativă de venit pe 2016 + Memoriu justificativ. Pentru a se lua în calcul de ANAF, acestea trebuie depuse CÂT MAI REPEDE!!!

OBS!!! Declaraţiile D200 şi D220 s-au modificat. Noile formulare utilizate de la 1 ianuarie 2016 s-au aprobat prin OMFP nr. 3605/2015 şi sunt disponibile pe site-ul ANAF.

Declaraţia 200 + 220 (după caz): Până la 29 februarie 2016.

b) CASS:

Pentru CASS nu se depune nimic. La fel ca în anii trecuţi, se vor face plăţi anticipate în funcţie de venitul estimat pe 2016 (care va fi egal cu cel realizat în 2015, dacă nu se depune D220 împreună cu D200) şi se vor regulariza cu CASS final în funcţie de venitul realizat la sfârşitul anului.

c) CAS:

Marea modificare este că de la 1 ianuarie 2016 TOATE PFA-urile vor plăti CAS, indiferent dacă au sau nu şi venituri din salarii. Sunt scutite de CAS – PFA avocaţi asiguraţi la casa de pensii a avocaţilor + pensionarii.

Pentru anul 2016 toate PFA-urile vor trebui sa depună Declaraţia 600 (model nou aprobat prin OMFP nr. 3655/2015 – diponibil pe site ANAF) şi vor fi obligate să facă plăţi anticipate de CASS în cotă de 10,5% * 35% * 2681 lei/lună (SAU 10.5% * Normă de venit/lună, pentru cei care sunt pe norme, dar nu mai puţin de 10,5% * 35% * 2681 lei/lună). Plata se face trimestrial, la aceleaşi termene ca şi impozitul pe venit. Deci, 297 lei/trimestru.

La finalul anului 2016, după ce se va face calculul venitului net realizat se va calcula CAS final ca fiind 10,5%*Venit net realizat şi se va regulariza cu ce s-a plătit în timpul anului ca plăţi anticipate. Dacă CAS final < CAS plătiţi în timpul anului nu se face nicio regularizare, dar pentru 2017 nu se va mai plăti CAS.

OBS!!! Prin opţiune, PFA pot opta ca în loc de cota de 10,5% să plătească 26,5%. Opţiunea este posibilă pentru ca prin plata cotei de 10,5% nu se va asigura STAGIUL INTEGRAL la pensie (adică la calculul stagiului de pensie se ia în considerare doar 0,40 din plăţile efectuate într-un an). Opţiunea se face prin Declaraţia D600 care trebuie depusă la ANAF până la 31 ianuarie 2016.

Declaraţia 600: Până la 31 ianuarie 2016 pentru toate PFA, altele decât cele care sunt avocaţi asiguraţi la Casa de Pensii a avocaţilor si pensionari.

sursa – www.avocatnet.ro