Aceeași lege – 296/2023 – aduce modificări la legea 70/2015 limitând drastic operațiunile cu numerar. Ba mai mult introduce plafoane de casă și interdicții legate de creditarea numerar.

Legea astfel modificată intră în vigoare de la data de 11 noiembrie 2023, dată de la care vom avea plafoane astfel:

 • Încasări în numerar de la o persoană juridică, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se vor putea face în limita unui plafon maxim de 1.000 lei/persoană
 • Magazinele de tip cash & carry pot efectua încasări în numerar de la aceleași persoane în limita unui plafon de cel mult 2.000 lei/persoană
 • Plățile, în numerar, către furnizori de bunuri sau servicii, persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează la un total zilnic de cel mult 2.000 lei/zi și nu mai mult de 1.000 lei/persoană.
 • Către magazine de tip cash & carry se pot face plăți numerar de cel mult 2.000 lei/zi.
 • Avansuri spre decontare acordate, în numerar, salariaților proprii pentru plăți efectuate către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează și ele la maxim 1.000 lei/zi/salariat.
 • Încasările numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
 • Similar, plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
 • Încasări și plăți între persoane fizice (populație) și persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la 31 decembrie 2024 și la 2.500 lei începând cu anul 2025.
 • Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5000 lei/zi/persoană, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul zilnic.
 • Se interzic încasări și plăți în numerar efectuate cu titlu de împrumuturi între persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege.
 • Suma care poate fi păstrată în casierie este de maximum 50.000 lei. În situația în care soldul casei depășește această sumă:
  • dacă suma cu care depășesc acest plafon o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori pentru achiziții de la persoane fizice în următoarele 3 zile lucrătoare atunci nu e nicio problemă.
  • dacă suma cu care depășesc plafonul de 50.000 lei nu o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori achiziții de la persoane fizice ori este mult mai mare decât valoarea necesară plății acestora, entitatea are obligația să depună la bancă sumele respective în termen de 2 zile lucrătoare.
 • Restituirea sumelor în cazul bunurilor returnate de clienți ori a serviciilor ce nu au fost prestate, urmează aceleași reguli de mai sus.
 • Între persoane fizice operațiuni de încasări și plăți numerar se pot face în limita unui plafon zilnic de cel mult 10.000 lei nefiind permisă fragmentarea tranzacției ori a plăților/încasărilor.

Ce puteți achita numerar peste plafoanele de mai sus?

 • Salarii, indemnizația zilierilor, sume asimilate salariilor
 • Diurne și indemnizații de deplasare
 • Impozite și taxe, amenzi, contribuții sociale
 • Depunere de numerar

Puteți efectua plăți și de 100.000 lei/zi către persoane fizice dacă în acea zi plătiți către 20 de persoane diferite în valoare de 5.000 lei/zi/persoană pentru achiziții de bunuri de la acestea.

ABERAȚII

Aberația legislativă vine de la faptul că stabilirea plafonului soldului de casă se face și pentru persoane care nu au obligația de a înființa casierie, nu au așa ceva și fie nu întocmesc registru de casă, fie, prin lege, sunt exonerate de orice obligație contabilă.

Textul legii impune respectarea soldului maximal de plată tuturor persoanelor juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică.

Ori PFA, II, IF, liber profesioniștii ori asocierile fără personalitate juridică, adică cei care conduc evidență în partidă simplă, nu au casierie, nu au avut niciodată și nici nu întocmesc documente financiar contabile din care să rezulte un eventual sold de numerar.

Ba mai mult, persoanele fizice ce au regim de impunere la normă de venit ori la normă de venit agricol sunt scutite de orice evidență contabilă.

În aceste condiții, cum se poate discuta despre respectarea unei obligații ce nu poate fi nici controlată și nici contabilizată. Un eventual control și o verificare a soldului ar putea genera abuzuri într-un mod evident.

O altă aberație este textul prin care este interzisă creditarea numerar. Acolo esența este asta: operațiunile de încasări și plăți în numerar… se efectuează prin instrumente de plată fără numerar.

AMENZI

Amenda pentru nerespectarea regulilor de mai sus este de 25% din suma ce depășește plafonul de plată/încasare ori soldul de casă, dar nu mai puțin de 500 lei.

De asemenea, suplimentar, se poate sancționa cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei doar acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, pentru efectuarea de plăți în numerar.

Atenție! Amenzile NU se mai pot plăti prin plata a jumătate din minim. Cât se stabilește ca amendă atât e de plată.

Mituri legate de plăți/încasări numerar (de care m-am lovit eu până acum).

 1. AGENȚIILE DE TURISM SUNT EXCEPTATE – NU! Nu sunt exceptate de la aceste reguli. Nu pot încasa sau plăti fragmentat facturi mai mari de 1.000 lei. Așadar, dacă prin firmă veți cumpăra servicii turistice cu o valoare mai mare de 1.000 lei cu factură emisă către firma dvs – nu puteți plăti numerar decât o singură dată în limita a 1.000 lei, restul prin bancă. La fel dacă dvs achiziționați ca persoană fizică o vacanță cu o valoare mai mare de 5.000 lei nu o veți putea achita numerar cu 2,3 chitanțe.
 1. Cumpărați bunuri sau servicii de la firme ce livrează/prestează prin agenți comerciali și aceștia încasează facturile, iar agenții vă spun că nu e nicio problemă.

NU! Nu puteți plăti numerar către un agent 1000 lei și către celălalt 1000 lei, pentru că se încalcă regula plății a mai mult de 1.000 lei/zi/furnizor. Legea nu face referire la agent comercial ci la furnizor ca firmă indiferent că e reprezentat de 100 de agenți, de 1 singur agent ori de niciun agent.

 1. Cumpărați bunuri sau servicii de la terțe firme care vă emit facturi cu o valoare mare urmată de 3 chitanțe pe zile diferite.

Este complet interzis! nu veți putea avea la acea factură 3 chitanțe a 1000 lei. Veți putea avea MAXIM o chitanță cu MAXIM 1000 lei plătiți numerar, restul trebuind să achitați cu card sau prin virament.

Exemple:

 1. Societatea dvs cumpără marfă de la 3 furnizori – de la furnizorul A primește o factură de 800 lei, de la furnizorul B primește o factură de 900 lei și de la furnizorul C primește o factură de 1500 lei. De asemenea trebuie să plătiți către un salariat avansuri spre decontare 2000 lei și către o persoană fizică de la care cumpărați un autoturism trebuie să achitați suma de 25000 lei.

Cum veți putea achita numerar?

Cât pot efectua plăți numerar către firme, într-o zi? De aici pornim. În total, doar 2000 lei/zi.

Dacă plătesc așa: 800 lei către A, 900 lei către B, mai pot achita maxim 300 lei către C. Către salariat sub formă de avans pot achita numerar doar 1000 lei, restul prin bancă. Doar dacă aș fi achitat avansuri către doi salariați aș fi putut achita cu titlu de avans suma de 2000 lei, dar atunci plățile către firme ar fi trebuit efectuate din avansuri respectând la fel regula de maxim 1000 lei plătiți numerar către o firmă.

Dacă vreau să achit către C 1500 lei și restul de 500 către A, B sau salariat, nu pot pentru că deja am încălcat regula de plată a mai mult de 1000 lei/furnizor.

Către C pot plăti doar 1000 lei numerar. Restul nu îl mai pot plăti numerar ci obligatoriu prin bancă.

Nu pot plăti numerar către persoana fizică pentru cumpărare de autoturism decât maxim 5000 lei. Restul trebuie să-i achit obligatoriu prin bancă. Nu pot plăti în 5 tranșe a 5000 lei pentru că se consideră și ele fragmentare de tranzacții.

 1. Beneficiați de dividende – Acestea nu se vor putea plăti în baza a mai multor AGA consecutive. Deja e fapt stabilit în justiție în mod repetat și de acum este reglementat explicit. Se vor putea achita numerar maxim 5000 lei numerar o singură dată – restul exclusiv prin bancă în contul dvs personal.
 2. Sold de casă – la data de 30 septembrie aveți sold de casă de 60000 lei. Atunci fie în maxim 2 zile lucrătoare depuneți în cont suma de 10000 lei, fie faceți dovada cu documente că în primele 3 zile lucrătoare ați plătit salarii numerar de 10.000 lei sau ați cumpărat, respectând regulile descrise anterior, de la persoane fizice – bunuri și/sau servicii pentru care ați achitat suma de 5000 lei/persoană/zi/tranzacție (contract).

Sursa: https://www.sagasoftware.ro/incasari-si-plati-numerar-noi-reguli-si-restrictii/