Posts by Cristian

Declarația privind beneficiarul real

Depunere DBR (declaratie beneficiar real)

Termenul de depunere a declarației de beneficiar real a fost prelungit până la 1 octombrie printr-un nou act normativ . Practic, prin acest act normativ este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea 101/2021, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021.

Ce este declarația de beneficiar real?

Este o declarație pe proprie răspundere pe care o dă reprezentantul legal al societății (adică administratorul societății) și care trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare ale beneficiarilor reali
 • modalitățile în care se exercită controlul asupra societății

Ce/cine sunt beneficiarii reali în înțelesul legii?

Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Conform legii, beneficiarul real al unei societăți este

 • cel care deține direct sau indirect 25% + unu din numărul acţiunilor/ părților sociale
 • cel care participă în capitalul unei firme într-un procent de peste 25%
 • cel care controlează direct sau prin alte mijloace activitatea respectivei societăți.

În România peste 95% dintre firme au ca beneficiar real asociați persoane fizice conform actului constitutiv.

Prin urmare, beneficiarul real este, după cum urmează:

 • În cazul firmelor – reprezentantul legal al firmei (administratorul)
 • în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare – toate persoanele următoare:
  • constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii
  • fiduciarul/fiduciarii
  • beneficiarul/beneficiarii
 • în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ (adică în cazul ONG-urilor):
  • asociații sau fondatorii
  • membrii în consiliul director
  • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia

Cine are obligația depunerii declarației privind beneficiarul real?

Conform noilor prevederi, orice firmă, fiducie sau ONG care este constituită în 2021 trebuie să depună declarația privind beneficiarul real, chiar la înființare.

Firmele, fiduciile și ONG-urile deja constituite au obligația depunerii anuale sau ori de câte ori apar modificări privind datele beneficiarilor reali.

Important: Obligația este valabilă inclusiv în cazul firmelor care au ca asociați doar persoane fizice.

Cine NU depune declarația privind beneficiarul real?

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației urmăatoarele:

 • regiile autonome
 • companiile și societățile naționale
 • și societățile deținute integral sau majoritar de stat

Cine este persoana căreia îi revine obligația depunerii declarației?

Persoana care are obligația depunerii acestei declarații este reprezentantul legal al societății. Acesta trebuie să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere care trebuie să cuprindă

 • datele de identificare ale beneficiarilor reali,
 • precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice, conform criteriilor stabilite de lege.

Când se depune declarația privind beneficiarul real?

Care este termenul legal de depunere a declarației privind beneficiarul real?

Conform noilor modificări prevăzute în Legea 101/2021, s-a reinstituit obligația depunerii declarației privind beneficiarul real astfel:

 1. La înființare
 2. Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare
 3. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Totuși, deși legea stabilește că termenul pentru depunerea anuală a declarației privind beneficiarul real este de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, conform art. 2 din OUG nr.191/2020 antreprenorii care nu au depus încă această declarație și care erau înființați la Registrul Comerțului înainte de intrarea în vigoare a Legii 129/2019 pot să depună această declarație în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

Mai mult, în prezent se află în dezbatere publică un proiect OUG pentru prorogarea termenului de depunere a Declarației privind beneficiarul real la 01 octombrie 2021.

Proiect OUG: Declarația privind beneficiarul real – termen derogatoriu pentru anul 2021

Conform proiectului aflat în dezbatere, termenul pentru depunerea declarației de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea 101/2021, ar putea fi modificat la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021. Noua OUG se așteaptă să fie aprobată înainte de finalul acestei luni, și prin intermediul acesteia se vor introduce următoarele modificări:

 • Se introduc mai multe forme și modalități de depunere a declarației, astfel:
  • pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică
  • pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier
  • pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.
 • Termenul pentru depunerea declarației beneficiarului real se va amâna până la 1 octombrie 2021.

Cum se depune declarația?

Declarația se depune

De ce ai nevoie pentru a depune declarația privind beneficiarul real?
 • CUI-ul firmei
 • actul constitutiv
 • copie buletin administrator
 • copiile de buletin ale asociaților care dețin cel puțin 25% din firmă

Ce se întâmplă dacă nu depui declarația de beneficiar real?

Ce sancțiuni sunt prevăzute de Legea 101/2021?


Sancțiunile prevăzute de legea 101/2021 sunt următoarele:

 • În cazul firmelor:
  • amendă între 5.000 lei – 10.000 lei
  • sau chiar dizolvarea firmei pentru o declarație.
 • În cazul asociațiilor și fundațiilor:
  • amendă de la 200 lei la 2.500 lei
  • sau chiar dizolvarea asociației sau fundației.
Ce firme sunt cele mai expuse riscului de amendă?


Firmele cele mai expuse sunt cele care au aprobat situațiile financiare după data intrării în vigoare a Legii 101/2021. Acestea sunt obligate, în prezent, să depună declarația beneficiarului real.

Totuși, chiar dacă guvernul accelerează procesul de publicare a unei ordonanțe de urgență privind prorogarea termenului, toate firmele care au aprobat situațiile financiare anterior intrării în vigoare a ordonanței, vor trebui să depună declarația privind beneficiarul real.

De reținut:

 • Societățile care au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real vor depune la ONRC o cerere la care vor anexa și declarația.
 • La înregistrarea la Registrul Comerțului, declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă inclusiv de persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice.
 • Cei care au aprobat deja situațiile financiare și poate le-au și depus au în continuare obligația de a depune această declarație.
 • Declaraţia privind beneficiarul real nu se depune la ONPCSB, ci aceasta se depune, după caz:
  • la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului
  • la Ministerul Justiției, pentru asociații și fundații
  • la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora.
 • Termenul actual de depunere a declarației privind beneficiarul real începe să curgă de la data aprobării situațiilor financiare, nu de la data depunerii (transmiterii la ANAF) care poate fi în termenul legal oricând până la 31 mai 2021. Astfel dacă prin hotărârea AGA s-au aprobat situațiile financiare pe data de 1 mai 2021, iar depunerea la ANAF s-a făcut pe 20 mai 2021, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real ar fi fost până cel târziu 15 mai 2021.
 • Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.

Preț întocmire și depunere declarație de beneficiar real – 200 lei

Acte necesare declarație de beneficiar real?

 • Copie C.I. pentru asociații care dețin minim 25% din părțile sociale ale firmei.
 • Copie C.I. pentru administratorul firmei care semnează actele.
 • Pe toate copiile, administratorul scrie ”Conform cu originalul” și semnează.
Read more

Legea 129/2019 – art.56 privind beneficiarul real

Legea 129/2019 – art.56 obliga firmele sa depuna la ONRC o declaratie privind beneficiarul real al firmei. Termen: 12 luni de la intrare in vigoare, apoi anual sau la orice modificare survenita.

DECLARATIA BENEFICIAR REAL materiale necesare:

1. dosar cu sina

2. maieu (chilotel) de plastic

3. copii ci administrator – 2 buc -pe copie se scrie ” conform cu originalul ” , numele si prenumele cu litere de tipar si se semneaza

4. declaratia beneficiar real -ATENTIE !!!! nu o semneaza ADMINISTRATORUL decat in fata persoanei de la ONRC (cand va vine randul la ghiseu) – cu CI ORIGINAL in fata

,https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf

5.completati si cererea de mentiuni (cea care se face la orice modificare a datelor),

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-150.pdf

– se scrie pe dosarul cu sina cu litere de tipar numele societatii ,cui si „DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL”

– se perforeaza urmatoarele de la ultima pana la prima foaie -perforator este la informatii ( deci de jos in sus) astfel :

a. copie CI ADMINISTRATOR

b. cererea de la punctul 5

c. declaratia BENEFICIAR REAL -nesemnata (se semneaza de administrator la ghiseu in fata reprezentantului ONRC ) (si se completeaza cu toti asociatii care au mai mult de 25% din capitalul social . Este o declaratie pe proprie raspundere -nu sta nimeni sa verifice daca sunt toti asociatii acolo, deci ce treceti aia e. Nu trebuie sa treceti asociatii care au mai putin de 25% din capital , dar daca BENEFICIARUL REAL e diferit de asociatii din societate , acesta trebuie trecut)

d. ultimul este chilotelul de plastic care contine : copie dupa cererea de la punctul 5 completata si semnata integral +copie ci

Copia dupa cererea completata de la punctul 5 o faceti dupa ce semnati originalul tot la etajul 1 la informatii cu 0.67 lei fata/ verso, vi se elibereaza un bonulet daca totul e in ordine si in 3 zile lucratoare tot administratorul , nu altcineva , se duce si ridica decizia ( daca nu exista imputernicire notariala data ptr altcineva ) cu ci original ( la declaratia beneficiar real se bifeaza art 4 punct 1 pe prima pagina) termen de depunere : in 15 zile de la hot aga bilant 31.12.2019


Anul acesta se depune obligatoriu de toate personalitatile juridice in termen de 15 zile de la aprobarea bilantului. (bilantul are termen 29 mai 2020)

Read more

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală în 2018. Modul de impozitare a drepturilor de autor incepand cu data 26.03.2018 conform OG 18/2018

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală ce provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor. Aici sunt incluse și drepturile rezultate din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Fiscalitatea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală a fost reglementată prin Ordonanța de urgentă nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce a intrat în vigoare din data de 23 martie 2018.

IMPOZIT

Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală contribuabilii datorează impozit, în formă finală.

Acesta se calculează și reține la sursă de către plătitorii de venit.

Impozitul este în cotă de 10%, aplicată asupra venitului net (venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, ce reprezintă 40% din venitul brut).

Baza de calcul impozit final = Venit net = Venit brut – 40%* Venit brut

Cotă impozit = 10%

Impozit = 10%*( Venit brut – 40%* Venit brut)

Atenție! Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, de către plătitorii de venit.

Venit net în sistem real

Plătitorii de venituri prevăzuți nu au obligația calculării, reținerii la sursă și plății impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68, din Codul Fiscal.

Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

CONTRIBUȚII SOCIALE

pentru cazul în care impozitul se reține la sursă
CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS)

CAS se datorează de către persoanele fizice care realizează venituri din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țara, în vigoare la termenul de depunere a declarației D 212 – declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în bază contractelor de activitate sportivă, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiză în anul curent.

Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent.

Contribuția este în cotă de 25%, aplicată asupra venitului ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țara, în vigoare la termenul de depunere a declarației 212*.

Bază de calcul CAS = venitul ales*

Cotă: 25%

Contribuție CAS = 25% * venitul ales

Atenție! Excepții:

– Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii

– Persoanele care au calitatea de pensionari

– Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS)

CASS se datorează de către persoanele care realizează veniturile nete din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor venituri:

* venitul net sau norma de venit din activități independente;

* venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală stabilit în sistem real pe bază datelor din contabilitate;

*venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;

*venitul net sau normă de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;

*venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;

*venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

*venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Baza de calcul CASS = echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației 212

Cota: 10%

Contribuția CASS = 10% * echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației 212

Atenție! Excepții:

– Persoanele fizice care au calitatea de pensionari

– Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

CAZURI PRIVIND CALCULUL, REȚINEREA ȘI PLATĂ CAS ȘI CASS

Dacă persoanele fizice realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă:
obținute de la un singur plătitor de venit
și

nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția
plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună D 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției aferente venitului ales precizat în contract.

Dacă persoanele fizice realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă:
obținute din mai multe surse
și

veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția
desemnează prin contractul încheiat între părți plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară și care are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția și stabilește venitul ales pentru care datorează contribuția, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune D 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurență contribuției aferente venitului ales precizat în contract.

Dacă persoanele fizice realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă:
obținute din mai multe surse
și

venitul net cumulat din aceste surse este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară
și

nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția
contribuabilul are obligația depunerii declarației 212.

Atenție! În cazul în care veniturile realizate diferă de cele estimate:

Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul de 12 salarii minime își pot modifică contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declarației 212 oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a acestei declaratiii unice.
În cazul în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țara, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CAS la venitul ales (care nu poate fi mai mic decât 12 salarii minime) și CASS la nivelul a 12 salarii minime pe țara și au obligația depunerii formularului D 212.
În cazul în care persoanele fizice ce obțin veniturile din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri au estimat pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țara și au realizat un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țara, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plată contribuției de asigurări sociale de sănătate, acestea datorează CAS doar dacă au optat și CASS la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țara și depun formularul D 212, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.
ATENȚIE! Contribuția de asigurări sociale plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei.

 • pentru cazul venitului net în sistem real

Persoanele fizice depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular D 212), până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția datorată.

Read more

D212 – Raspunsuri oferite de ANAf la sesiunea online privind competarea declaratiei 212

Intrebare 1.

 1. Pentru un PFI cu venituri din activitati independente, este obligatorie plata venitului estimat pe 2018 si a contributiilor sociale pana 15 decembrie 2018 sau poate fi efectuata pana pe 15 martie 2019?
  2. Pentru stabilirea impozitului pe venitul realizat In 2018, se mai depune D212 rectificata dupa 1 ianuarie 2019?
  3. Daca aleg sa platesc pensia si sanatatea In functie de valoarea minima a plafonului (22.800 lei/an), se va mai face si o regularizare a acestora anul viitor In functie de venitul realizat In 2018?
  4. CASS de ce a devenit cheltuiala nedeductibila (asa ati mentionat In sesiunea anterioara, In cadrul unui raspuns)?
  5. Daca am depus D600, D220 si D200 In ianuarie 2018, mai este necesar sa depun D212?
  Pe langa normele metodologice pe care le asteptam pentru completarea declaratiei, va rog sa luati In considerare sa prezentati si lista actualizata a conturilor de trezorerie In care se vor face platile (ca sa fie totul cat mai clar).

Raspuns ANAF

1.Plata impozitului pe venitul annual estimat, precum si a contributiilor sociale, este obligatorie pana la data de 15 martie 2019.

2. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat pana la termenul de plata a impozitului datorat, respectiv pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere.

3. In situatia In care ati optat pentru plata CAS si CASS la un venit de 12 salarii minime brute pe tara, nu aveti obligatia depunerii declaratiei rectificative pentru recalcularea sumei reprezentand contribuitiile sociale.

4. Potrivit Codului fiscal, venitul net anual impozabil din activitati independente se determina prin Insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorata.CASS nu este prevazuta ca cheltuiala deductibila la calculul venitului anual impozabil.

5.Da, formularele 220, respectiv 600 se Inlocuiesc cu declaratia unica, ce se va depune pana la 16 iulie 2018, daca ati depus D200 nu mai trebuie sa completati capitolul I din noul formular ptr. veniturile realizate In anul 2017.

In situatia In care se vor stabili alte conturi, acestea vor fi mediatizate.

Intrebare 2.

Ca si pensionar am vreo scutire la plata cas si cass daca obtin venituri peste 22800 lei?

Raspuns ANAF

Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contribuții de asigurari sociale pentru veniturile obținute din activitați independente In anul 2018, dar datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate.

Intrebare 3.

Un titular al unei intreprinderi individuale cu venituri sub 22800 lei care are calitatea si de salariat trebuie sa plateasca CAS si sanatate? Va rugam sa raspundeti si pentru cazul in care veniturile ar fi peste 22800 lei.

Raspuns ANAF

In prima situatie mentionata de dvs., nu se datoreaza CAS In cazul In care se estimeaza un venit din activitatea independenta care nu se Incadreaza In plafonul reprezentand cel putin 12 salarii minime brute pe tara. Nu se datoreaza nici CASS daca veniturile cumulate, exclusiv cele din salarii, nu depasesc plafonul de 22800 lei
In cazul In care acest venit depaseste 12 salarii minime brute pe tara, se datoreaza si CAS si CASS.

Intrebare 4

O persoana angajata dar care a avut venituri din activitati independente in 2017 sub 22800 lei trebuie sa depuna 212?

Raspuns ANAF

Da, aveti obligatia depunerii formularului 212 In cazul In care sunteti salariat si ati obtinut venituri din activitati independente in anul 2017.
La Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate In anul 2017” din declaratia 212, veti completa informatii In functie de categoria de venit obtinuta, de activitatea desfasurata si de modul de determinare a venitului net, . iar la capitolul II date privind veniturile estimate a se realiza In anul 2018
Plafonul de 22800 lei se are In vedere doar la stabilirea obligatiilor privind contributiile sociale .

Intrebare 5

Un pensionar care are PFA la venit real, prestari servicii, a realizat in 2017 un venit care a depasit plafonul de 12 salarii minime, insa in 2018 a estimat un venit sub plafon. Ce obligatii de plata are de declarat in D212? Daca de plata contributiei la pensii este scutit, va fi scutit si de sanatate pentru ca a estimat un venit sub plafon?

Raspuns ANAF

In D 212 se completeaza informatii privind veniturile realizate In anul 2017 . Totodata se declara si veniturile estimate pentru anul 2018 pentru care se calculeaza impozit pe venit In cota de 10% .
In cazul pensionarilor care realizeaza venituri dinactivitati independente nu se datoreaza CAS ptr aceste venituri. In situatia In care persoana respectiva realizeaza si alte venituri In afara pensiei, care cumulate depasesc plafonul de 22800 lei se datoreazacontribuția de asigurari sociale de sanatate in anul 2018.

Intrebare 6

O pfa care declara ca estimeaza un venit net sub plafon in declaratia 212 pentru anul 2018, poate alege sa nu plateasca CAS pentru anul 2018 ?

Raspuns ANAF

Daca venitul estimat a se realiza In anul 2018, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țara In vigoare, nu aveți obligația completarii capitolului corespunzator pentru stabilirea contribuțiilor de asigurari sociale In declarația 212.

Intrebare 7

Pentru anul 2018 in categoria cheltuielilor deductibile aferente unei activitati din profesii liberale nu se cuprind CAS-ul si CASS-ul. Sumele datorate pentru CAS si CASS se vor scadea din venitul net impozabil (punctul 3) si suma rezultata se va trece la randul 3.1 Venit impozabil?

Raspuns ANAF

In formularul 212,pentru anul 2018 se declara In formular doar veniturile estimate.
Potrivit reglementarilor valabile In anul 2018, venitul net anual impozabil, din activitati independente se determina prin Insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorata.
CASS nu este deductibila la calculul venitului anual impozabil.

Intrebare 8

 1. In cazul in care depun D212 cu un venit estimat de 6.000 lei si la 31.12.2018 constat ca am depasit venitul din activitati independente determinat in sistem real (comision asigurari), in calitate de PFI (exemplu realizez 7.500 lei in loc de 6.000), se poate depune rectificativa la D212?
  2. Pana la ce data se poate depune declaratia rectificativa si pana la ce data trebuie sa achit impozitul ca sa beneficiez de cei 10% reducere?
  3. In cazul prezentat cum pot sa beneficiez de 5 % la plata impozitului. (CAS si CASS nu datorez)?
  4. Pentru a beneficia de reducere de 5% pentru depunere D112 prin internet cu semnatura digitala si 5% plata impozit ce documente trebuiesc intocmite?
  5. Pot sa beneficiez de 10% reducere si in cazul in care va trebui sa depun o declaratie rectificativa?

Raspuns ANAF

Contribuabilul poate rectifica venitul estimat pana la termenul de plata a impozitului datorat, respectiv pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere.
Bonificația se determina de contribuabil, iar impozitul de plata va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de catre contribuabil și se Inscrie In mod distinct In declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Bonificațiile pentru plata anticipata a impozitului trebuie Inscrise In Declarația Unica In secțiunea „Sumarul obligațiilor fiscale” In rubricile fiecarui tip de bonificație, iar plata impozitului estimat se va face conform sumelor Inscrise In campul „Impozit pe venit de plata pana la 15.12.2018”. Bonificațiile de 5% pentru depunerea online a formularului 212, pana la data de 16.07.2018 se calculeaza la depunerea declaratiei unice, pentru veniturile realizate In anul 2018, In anul 2019,acordarea acestora fiind condiționta și de plata integrala a impozitului pe venit pana la 15 martie 2019.
Depunerea electronica a declaratiei 212 nu trebuie justificata cu alte documente, depunerea electronica se poate face prin SPV sau utilizand un certificat digital calificat .
In cazul in care, ulterior depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corecteaza impozitul pe venitul anual estimat in sensul majorarii acestuia, beneficiaza de bonificatie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar.

Intrebare 9

In luna ianuarie 2018 am depus D200 si D220.Cind o sa depun D212 mai declar inca odata si datele referitoare la declaratiile de mai sus(regularizare 2017 si anticipate 2018)?
Ma intereseaza sa depun D212 online pt a beneficia de reducerea de 5%
Se considera ca am depus deja cele 2 declaratii si nu mai pot fi depuse online trebuind sa declar pe 212 doar datele referitoare la cas si cass si in felul acesta nu mai beneficiez de cei 5%?

Raspuns ANAF

In sitiatia In care ati depus formularul 200 – Declaratia privind veniturile realizate din Romania la organul fiscal competent pentru veniturile realizate In anul 2017 pana la data intrarii In vigoare a OUG nr.18/2018, nu aveti obligatia depunerii formularului 212 pentru veniturile realizate In anul 2017, dar pentru veniturile estimate si pentru stabilirea obligatiilor privind contributiile sociale, chiar dac ati depus
formularul 220 , pentru anul curent, trebuie sa depuneti Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la 16 iulie 2018.

Intrebare 10

PFA impus la norma de venit, asigurat la Casa de sanatate pentru concedii si indemnizatie, intra in concediu medical 2 luni, pentru perioada respectiva nu datoreaza impozit, cass respectiv cas se retine din indemnizatie de Casa de sanatate, cum completam 212 acea perioada ?

Raspuns ANAF

Referitor la contributiile retinute din indemnizatia de concediu medical va mentionam ca In conformitate cu Codul Fiscal , art 154(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurari sociale de sanatate: i) persoanele fizice care se afla In concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate In urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, precum și cele care se afla In concedii medicale acordate potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale;

In situatia In care va desfasurati activitatea pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional, astfel Incat sa reflecte perioada de an calendaristic In care a fost desfasurata activitatea respectiva.
In ceea ce priveste baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate, aceasta se stabileste In baza normei de venit redusa, potrivit prevederilor art. 170 din Codul fiscal.
Pentru informatii suplimentare privind indemnizatia pentru concediul medical va sugeram sa va adresati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Sursa: Facebook / pagina oficiala ANAF

Read more

Legea preventiei : Ministrul pentru mediul de afaceri anunta ca Legea preventiei va intra saptamana viitoare in dezbatere publica!

Proiectul Legii preventiei va intra saptamana viitoare in procedura de dezbatere publica, a anuntat Alexandru Petrescu, ministrul pentru mediul de afaceri, la inceputul sedintei de guvern de joi. Acesta a mai spus ca sub incidenta legii nu vor intra faptele contraventionale cu un grad de pericol ridicat, „care sa afecteze sanatatea si securitatea populatiei, si, aici, as mentiona produse alimentare alterate, munca la negru”.

Ministrul a mai spus ca va exista va exista un portal unic care sa contina toate elementele referitoare la obligatiile legale pe care agentii economici le au in raport cu organismele de control. „Ganditi-va ca un IMM cu doi angajati, pe langa faptul ca trebuie sa-si desfasoare activitatea de zi cu zi, trebuie sa cunoasca si un univers de restrictii. De aceea, componenta de informare-educare este esentiala in asamblarea noii legi”, a precizat ministrul. Acesta a mai spus ca un principiu al Legii preventiei este identificarea zonei de rezonabilitate in actul de control. La prima abatere ar urma sa fie dat un avertisment, fara alte sanctiuni complementare, dar cu o monitorizare riguroasa a planului de conformare.

Scopul Legii preventiei va fi prevenirea aplicarii automate a sanctiunilor pentru faptele care constituie contraventii, prin intocmirea unui plan de conformare, astfel incat sa fie acordat contribuabilului un termen in care va avea posibilitatea sa corecteze neregulile constatate si sa se conformeze dispozitiilor legale. Aceasta lege va obliga autoritatile cu atributii de control sa procedeze, in primul rand, la educarea si perfectionarea antreprenorilor, precum si la prevenirea greselilor. Practic, un agent economic nu va mai putea fi sanctionat, daca inainte nu a fost indrumat si prevenit, potrivit unui comunicat al Guvernului din 12 ianuarie 2017.

Potrivit acestuia, Legea preventiei se va aplica pentru sanctiunile prevazute de: Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, Legea securitatii si sanatatii in munca, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, Legea contabilitatii, Legea dialogului social, Legea privind infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor, Legea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de munca, Hotararea de Guvern privind registrul general de evidenta a salariatilor.

sursa : hotnews.ro

Read more

Cele 7 plafoane fiscale actualizate la 2017 (in functie de cursul la 31.12.2016)

Iata mai jos care vor fi cele 7 plafoane fiscale care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2017, actualizate in functie de cursul valutar de la 31.12.2016 .

Avand in vedere ca 31 decembrie 2016 a fost zi nebancara, in care nu s-a publicat un curs, cursul valutar este cel publicat in 30.12.2016 : 4,5411 lei/eur.

 1. Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 100.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2016 a fost de 4,5411  prin urmare plafonul este 454.110 lei.
 2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitorde tva: cifra de afaceri : 65.000 eur.
  Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA ( regim special de scutire)
 3. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal– cifra de afaceri :2.250.000 lei.
 4. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în Româniaachiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării).
 5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunareste cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2016 respectiv 4,5411 ). Astfel plafonul la 2017 este de454.110  lei.
 6. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.(Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2016 –inca nu a fost publicat.
 7. Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din CF este de 35.000 eur.(contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de118.000 lei.)

 

 

sursa : contzilla.ro

Read more

ANAF: Modificari ale Codului fiscal, aplicabile de la 1 ianuarie 2017


Noul Cod fiscal a intrat in vigoare la inceputul anului in curs, insa unele prevederi devin aplicabile incepand cu prima zi a anului viitor. Totodata, exista si reglementari care vor disparea efectiv din 2017, precum impozitul pe constructii cunoscut mai bine ca „taxa pe stalp”. Despre acestea, dar si despre celelalte noutati fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2017, aflati din cele ce urmeaza.

TVA standard de 19%

Una dintre principalele prevederi aplicabile din prima zi a anului urmator vizeaza o noua reducere a cotei standard de TVA, de la 20%, atat cat este in prezent, la 19%.

Taxa pe stalp dispare in ceea ce priveste impozitul pe constructii, cunoscut mai bine ca „taxa pe stalp”, acesta va fi eliminat la finele anului in curs. Astfel, in 2016, impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie 2015, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor. Conform reglementarilor aplicabile in prezent, la plata impozitului pe constructii sunt obligate trei categorii de contribuabili, dupa cum urmeaza:

– persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;

– persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

– persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene. Prin urmare, contribuabilii enumerati anterior au fost obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai, plata „taxei pe stalp” realizandu-se in doua transe egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie.

Ce se schimba in zona CASS? Codul fiscal va aduce noutati, din prima zi a lui 2017, si in ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS).

1. Venituri din salarii sau cele asimilate salariilor:

– daca totalul veniturilor obtinute lunar va fi mai mare decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala se va calcula in limita acestui plafon.

2. Venituri din pensii:

– si in cazul persoanelor care obtin venituri din pensii, pentru veniturile realizate din 2017 incepand, in situatia in care veniturile depasesc valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut, CASS individuala se va calcula in limita acestui plafon.

3. Venituri din activitati independente:

– pentru astfel de venituri realizate, din 2017 baza lunara de calcul nu va putea fi mai mare decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa:

– pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie anul viitor, bazele lunare de calcul nu vor putea fi mai mari decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

Astfel, din 2017, spre deosebire de anul in curs, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala vor fi incluse in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul va obtine venituri din salarii, pensii sau activitati independente, aplicandu-se insa plafonarea bazei lunare la cinci castiguri salariale medii brute. in mod asemanator, si veniturile obtinute din dividende vor fi incluse in baza de calcul a contributiei la sanatate, chiar daca beneficiarul este salariat, cu mentinerea aceleiasi plafonari amintite si anterior.

5. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura:
– si in cazul realizarii acestor venituri, bazele lunare de calcul nu vor putea fi mai mari decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

6. Venituri din investitii si alte surse

– in mod similar, pentru persoanele care realizeaza venituri din investitii sau din alte surse, bazele lunare de calcul nu vor putea fi mai mari decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

Si in situatia persoanelor fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si a celor care primesc indemnizatie lunara pentru cresterea copilului, daca totalul veniturilor obtinute lunar va fi mai mare decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala se va calcula, de anul urmator, in limita acestui plafon.

Impozit specific pentru industria hoteliera si de alimentatie publica

Tot din 2017 va intra in vigoare si Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, prevederile acesteia urmand sa avantajeze anumite companii si sa dezavantaje multe altele, in special pe cele de mici dimensiuni.

Mai exact, impozitul specific, care va fi calculat in functie de cateva variabile, cum ar fi suprafata, rangul localitatii sau sezonalitatea, va fi datorat de toate societatile care au inscrise in actul constitutiv, ca activitati principale sau secundare, una sau mai multe activitati prevazute de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica. Astfel, indiferent daca sunt sau nu profitabile, restaurantele, barurile ori cafenelele vor trece de la anul la acest nou sistem de impozitare.

Sursa: ANAF

Read more

Ghid complet pentru plata drepturilor de autor în 2016. Ce impozite plătesc și ce declarații depun persoanele fizice și companiile

Din 2016, toate persoanele plătite pe drepturi de autor vor datora CAS în sumă de 10,5%, chiar dacă sunt și salariate (fac excepție pensionarii, care nu datorează CAS pentru drepturi de autor, n.red.).

CAS va fi reținut și virat de către compania plătitoare de drepturi de autor.

Impozit pe venit

Începând cu 2016, se mărește cota forfetară de cheltuieli de la 20% la 40%.

Se modifică modalitatea de reținere a impozitului pe venit considerat impozit final. Din 2016, baza de calcul pentru impozitul pe venit se determină scăzând din venitul brut cheltuielile forfetare de 40% și contribuțiile sociale reținute.

Practic, va fi mai eficient pentru persoanele fizice să treacă în contractul de prestări servicii că impozitul pe venit este final. În acest fel, i se reține un impozit de 9,60% ( 60% X 16%) comparativ cu 10%, cât ar fi impozitul reținut în cazul în care nu se face această opțiune în contract. Plus că persoana fizică va scăpa de completarea declarației 200.

CASS

CASS de 5,5% va deveni obligatoriu din 2017, în anul 2016 persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și sunt și salariați nu vor plăti CASS aferent drepturilor de autor.

1. Cine poate fi plătit pe baza drepturilor de autor

Persoanele fizice care au un drept de autor asupra muncii lor pot fi remunerate pe baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor. Dreptul de autor asupra lucrării se transferă plătitorului.

Activitățile care acoperă dreptul de autor sunt: crearea de opere literare și publicistice, inclusiv programele de calculator; operele științifice, fotografice, muzicale, de artă plastică sau grafică sau operele de arhitectură.

Legislație: Legea 8/1996 privind drepturile de autor

2. Atenție la reclasificările făcute de ANAF

Ce verifică ANAF

Organele fiscale pot să reclasifice o activitate aferentă unui drept de autor ca și activitate aferentă unui salariat, dacă există suspiciunea că activitatea aferentă dreptului de autor maschează o activitate salarială, cu scopul de a plăti mai puține taxe.

Condiții pentru reclasificare

Codul Fiscal stipulează că o activitate este independentă dacă sunt îndeplinite cel putin patru condiții din cele șapte menționate în Cod.

Cele șapte criterii sunt:

 • libertatea de a alege modalitatea de lucru;
 • prestează servicii pentru mai mulți clienți;
 • riscurile privind activitatea prestată sunt suportate de către persoana fizică;
 • persoana fizică folosește bunuri proprii pentru desfășurarea activității;
 • se folosesc cunoștințele deținute de către persoana fizică;
 • persoana fizică face parte dintr-un organism/corp care coordonează activitatea profesională;
 • persoana fizica poate să angajeze alte persoane sau să colaboreze cu terți pentru prestarea serviciului.

Riscuri

Organele fiscal pot reclasifica activitatea aferentă dreptului de autor ca și activitate salarială și să recalculeze taxele aferente. Diferența de taxe și penalitățile de întârziere sunt datorate solidar de către angajator și persoana fizică.

Legislație: art 7 pct 3 din Codul fiscal

3.    Înregistrare activitate de drepturi de autor. Unde trebuie înregistrat și ce declarații trebuie depuse

Declarația 020 „Declarația de înregistrare fiscală” depusă la ANAF

Declarația 020 se depune la ANAF în momentul începerii activității. Această declarație se depune indiferent dacă persoana fizică a optat pentru impozit pe venit final sau nu.

Declaratia 220 privind veniturile estimate

Dacă persoana fizica optează pentru calculul impozitului în sistem real (adică va ține contabilitatea în partidă simplă evidențiind veniturile și cheltuielile deductibile), trebuie să depună Declarația 220 în 30 de zile de la data începerii activității sau până în data de 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au desfășurat activitate în anul precedent.

Legislație: art 71, art 120 din Codul fiscal

4.  Ce opțiuni au persoanele fizice plătite pe drepturi de autor

4.1 Opțiunea pentru impozit pe venit ca impozit final

Persoanele fizice pot opta în contractul de prestări servicii pentru impozit pe venit caimpozit final. Dacă optează pentru această soluție, persoana fizică nu mai trebuie să țină evidența contabilă, iar impozitele vor fi reținute și plătite de către firma plătitoare a drepturilor de autor.

Din 2016, este mai eficientă aceasta modalitate, deoarece se reține un impozit de 9,60% (60% X 16%) comparativ cu 10%, cât ar fi reținerea în cazul în care nu se optează pentru impozit pe venit final.

Dacă persoana fizica nu optează în contract pentru impozit pe venit ca impozit final, trebuie să țină evidența veniturilor în Registrul de evidență fiscală și să depună declarația 200.

Impozitul pe venit se calculează scăzând din venitul brut o cotă forfetară de cheltuieli în sumă de 40% din venitul brut și contribuțiile sociale reținute.

4.2 Impozitarea venitului în sistem real

Dacă persoana fizică consideră că pentru obținerea veniturilor au fost generate cheltuieli mai mari de 40% din venituri, se poate opta pentru calculul impozitului pe venit în sistem real, depunând declarația 220 și declarația 200 (vezi punctul 3). Totuși, sunt puține cazurile în care cheltuielile aferente activității de drepturi de autor să depășească 40% din venituri.

Legislație: Ordinul  170/2015; art 70, art 71,72, 73  din Codul fiscal

5. Ce declarații se depun anual la Fisc

Declaratia 200 privind veniturile realizate

Declarația 200 se depune în functie de opțiunea pe care o ia persoana fizică plătită pe baza dreptului de autor, în momentul încheierii contractului de prestări servicii.

Dacă se optează pentru impozitul pe venit ca impozit final, persoana fizica nu mai trebuie sa mai depuna declaratia 200. Platitorul contractului va retine 16% din venitul brut din care va scadea cheltuielile forfetare in suma de 40% din valoarea contractului si contributiile sociale retinute.

Dacă nu se optează pentru impozit pe venit ca fiind final, persoana fizică trebuie să depunădeclarația 200 până în data de 25 mai anul următor.

Legislație: art 70-73 din Codul fiscal

Depășire plafon cifra de afaceri 220.000 lei

Dacă persoana fizică depășește de-a lungul unui an cifra de afaceri de 220.000 lei, trebuie să se înregistreze din punct de vedere al TVA, depunând declarația 020.

Legislație: art 310 alin 1 din Codul fiscal

6. Ce declarații depun companiile plătitoare de drepturi de autor

Declarația 112

Declarația 112 se depune cu datele și CNP-ul persoanei pentru care s-au reținut impozitul pe venit și contributiile sociale până în data de 25 a lunii următoare reținerii. Informațiile pentru beneficiarii drepturilor de autor se declară la secțiunea C.

Declarația 205 recapitulativă

Declarația 205 se depune până la sfârșitul lunii februarie a anului următor reținerilor. Declarația va reflecta valoarea tuturor reținerilor la nivel de fiecare beneficiar, trecându-se CNP-ul fiecăruia.

7. Impozit pe venit. Cum se calculează și când se plătește

Impozitul pe venit este declarat și plătit în funcție de opțiunea pe care o ia persoana fizică plătită pe baza dreptului de autor, în momentul încheierii contractului de prestări servicii. Din 2016, este mai eficientă modalitatea impozitului pe venit ca impozit final, deoarece se reține un impozit de 9,60% (60% X 16%), comparativ cu 10%, cât ar fi reținerea în cazul în care nu se optează pentru impozit pe venit final

Dacă se optează pentru impozitul pe venit ca impozit final, persoana fizică nu mai trebuie să mai depună declarația 200 și nu mai trebuie să plătească niciun impozit suplimentar. Plătitorul contractului va reține 16% din venitul brut, din care va scădea cheltuielile forfetare în sumă de 40% din valoarea contractului și contribuțiile sociale reținute.

Dacă nu se optează pentru impozit pe venit ca final, plătitorul de contract va reține impozit pe venit în sumă de 10% din valoarea contractului. Persoana fizică trebuie să depună declarația 200 până în data de 25 mai anul următor. În declarația 200, persoana fizică va trece valoarea veniturilor obținute, iar la cheltuieli deductibile va trece 40% din veniturile brute (pentru persoanele care folosesc cote forfetare de cheltuieli) și contravaloarea contribuțiilor sociale reținute.

ANAF va trimite o decizie pentru plata diferenței de venit.

Persoanele fizice care realizează venituri din proprietate intelectuală au posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. Această opțiune se face în 30  de zile de la începerea activității sau până la data de 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au realizat venituri în anul anterior și este obligatorie cel puțin 2 ani.

Legislatie: art 70, art 71, art 72, art 73 din Codul fiscal

8. CAS. Cum și când  se plătește

Începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fizice care sunt plătite pe bază de drepturi de autor li se calculează și reține CAS de către plătitorul de venit , indiferent dacă persoana fizică are și calitatea de salariat (excepție fac pensionarii).

CAS este  calculat prin formula:

CAS datorat = (Venit contract – 40% din venit reprezentând cheltuieli forfetare) * 10,5%

Baza la care se calculează cota de 10,5% nu poate să fie mai mare de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

CAS-ul calculat și reținut reprezintă impozit final.

Legislație: art 149 din Codul fiscal

9. CASS. Cum și când se plătește

În anul 2016, persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și care sunt și salariate nu trebuie să plătească CASS . Începând cu 1 ianuarie 2017, vor plăti CASS și persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de autor și sunt și salariați.

Calculul CASS se face:

CASS datorat = (venit contract – 40% X venit brut reprezentând cheltuieli forfetare) X 5,5%

Începând cu 1 ianuarie 2017 baza de calcul al CASS nu poate fi mai mare de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

Legislație: art 171 din Codul fiscal

10. Persoane fizice obțin venituri din drepturi de autor din servicii în străinătate

Persoana fizică ce încasează servicii din străinătate trebuie să declare aceste venituri în declarația 201.

Dacă persoana fizică ce obține venituri din drepturi de autor prestează servicii către companii din UE plătitoare de TVA (indiferent dacă serviciul este efectuat în România sau în străinătate) trebuie să se înregistreze la ANAF din punct de vedere al TVA-ului. De asemenea, trebuie să se înregistreze în ROI și să depună declarația 390 pentru lunile în care s-au efectuat serviciile.

Pentru a beneficia de convenția de evitare a dublei impuneri, persoana fizică trebuie să prezinte companiei străine certificatul de rezidență fiscală din România. Dacă prezintă certificatul de rezidență fiscală, compania străină nu va reține niciun impozit.

Dacă de-a lungul a 12 luni, persoană fizică stă mai mult de 183 de zile într-o țară străină, se aplică convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și țara respectivă. Regula este că, dacă se depășesc 183 de zile, persoana fizică va plăti impozitul pe venit în țara respectivă  (doar pentru venitul obținut din acea țară) și trebuie să se înregistreze ca sediu permanent. În România, va primi credit fiscal și poate solicita rambursarea impozitului reținut în România.

Dacă persoana fizică stă mai mult de 183 de zile în afara României, trebuie să depună la ANAF și “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România

Legislație: convenția de evitare a dublei impuneri, art 59 alin 3, art 230 alin 3, art 317 alin 1 lit b, art 317 alin 10 din Codul fiscal.

sursa : www.avocatnet.ro

Read more

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a trecut de Senat .

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a trecut de Senat în septembrie 2015, iar astăzi a fost adoptat şi de Camera Deputaţilor. Asta înseamnă că documentul mai are nevoie doar de semnătura preşedintelui Klaus Iohannis pentru a se aplica.

Persoanele care, în ultimii doi ani (faţă de un an, cât se prevede acum) de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. În plus, spre deosebire de regulile actuale, vor putea să ceară intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură.

„Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, scrie în forma amendată a propunerii de act normativ.

În prezent, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, părinţii trebuie să opteze ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Astfel, deoarece deputaţii au adoptat proiectul, părinţii vor beneficia de o durată unică a concediului de creştere.

În ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, ca în momentul de faţă. „Indemnizaţia lunară (…) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevede iniţiativa legislativă care va ajunge în perioada următoare la promulgare. În acest fel, parlamentarii sunt de părere că se va asigura un sprijin real pentru creşterea şi îngrijirea copiilor.

Dispoziţiile legale actuale stabilesc că indemnizaţia are un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi limitele minime şi maxime sunt raportate la indicatorul social de referinţă (ISR – care momentan are un cuantum de 500 de lei). Mai exact, pentru concediul de creştere până la vârsta de un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), indemnizaţia lunară este de cel puţin 1,2 ISR şi cel mult 6,8 ISR (adică minimum 600 de lei şi maximum 3.400 de lei), iar pentru concediul de creştere până la vârsta de doi ani, indemnizaţia lunară este de cel puţin 1,2 ISR şi cel mult 2,4 ISR (adică minimum 600 de lei şi maximum 1.200 de lei).

Proiectul de lege va urma să se aplice începând din data de 1 iulie (după creşterea, la 1 mai, a salariului minim de la 1.050 la 1.250 de lei), ceea ce înseamnă că indemnizaţia va avea un cuantum minim de 1.062,5 lei.

Nivelul indemnizaţiei va fi majorat, potrivit actului adoptat azi, cu 1.062,5 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

În altă ordine de idei, părinţii aflaţi în concediul de creştere care vor opta pentru o revenire mai rapidă în câmpul muncii vor primi lunar un stimulent de inserţie în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului, adică 531,25 lei. În prezent, stimulentul de inserţie are un cuantum lunar de 1 ISR, adică 500 de lei.

La fel ca în prezent, oricare dintre cei doi părinţi ai copilului va putea să ceară intrarea în concediul de creştere şi stimulentul de inserţie.

De reţinut este că duminică, într-o emisiune la postul Pro TV, premierul Dacian Cioloş a atras atenţia că parlamentarii n-au indicat de unde se vor putea lua bani pentru creşterea indemnizaţiei de concediu, din moment ce alocările bugetare pentru 2016 deja au fost făcute.

Important! În forma pe care a adoptat-o Senatul anul trecut, propunerea de act normativ prevedea că persoanele care alegeau concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani urmau să primească în primul an cel puţin 600 de lei şi cel mult 3.400 de lei. Astfel, abia în al doilea an cuantumul maxim urma să fie de doar 1.200 de lei. Totuşi, deputaţii au ales să renunţe la această variantă.

Indemnizaţiile celor aflaţi deja în concediul de creştere vor fi recalculate

Propunerea de act normativ urmează să intre în vigoare de la 1 iulie, iar aceasta se va aplica inclusiv părinţilor care la momentul respectiv se vor afla deja în concediul de creştere.

Mai precis, persoanele aflate în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (ori trei ani, în cazul copilului cu handicap) sau în plata stimulentului de inserţie, precum și în concediul fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani îşi vor putea modifica opţiunea în baza unei cereri şi a actelor cu care se dovedeşte suspendarea realizării veniturilor impozabile pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani).

Referitor la părinţii aflaţi în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face din oficiu, în baza documentelor folosite la acordarea acestui drept.

Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie promulgat de preşedintele ţării şi publicat în Monitorul Oficial.

sursa avocatnet.ro

Read more

Modificari in vectorul fiscal obligatorii la început de an pentru firme și PFA. Termene de declarare la ANAF

În funcție de situația financiară și indicatorii obținuți în 2015, firmele și persoanele fizice autorizate trebuie să raporteze la Fisc la începutul anului mai multe informații. Fie că își schimbă perioada fiscală sau decid să aplice sistemul de TVA la încasare ori să renunțe la el, fie că au distribuit dividende ori au reținut la sursă anumite impozite, contribuabilii trebuie să depună anumite formulare. La fel, se depun declarații și dacă se schimbă forma de impozitare a unei afaceri ori dacă firma devine plătitoare a unor impozite specifice sau, din contră, nu mai trebuie să le achite. Iată o listă completă  a obligațiilor declarative la început de 2016 și informațiile care să te ajute să îți dai seama când și dacă trebuie să le depui și tu pentru afacerea ta.

TVA

a) Pentru declararea perioadei fiscale

Reguli generale:

 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală trimestrială și până la 31 decembrie 2015 au o cifră de afaceri (CA) de sub 452.850 lei și n-au făcut nicio achiziţe intracomunitară (AIC) de bunuri în 2015, rămân cu perioada fiscală trimestrială ==> depun declarația 094 (Noul Cod Fiscal, art 322 (16));
 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală trimestrială și până la 31 decembrie 2015 au o CA  de peste 452.850 lei, trec la perioada fiscală lunară ==> depun declarația 010;
 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală lunară și până la 31 decembrie 2015 au o CA sub 452.850 lei trec la perioada fiscală trimestrială ==> depun declarația 010;
 • cei care în 2015 au avut perioada fiscală lunară și până la 31 decembrie 2015 au o CA de peste 452.850 lei ==> nu depun nimic.

OBS1: Prin CA înțelegem: „o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b)„, adică total livrări/prestări din deconturile de TVA (inclusiv operațiunile intracomunitare, exporturile, operațiunile scutite etc) și nu clasa 70 din balanța contabilă!

OBS2: Legea stabilește că plafonul pentru încadrare în trimestrial/lunar este de 100.000 euro și că „Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, prevăzut la  art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situație, se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent„.

Declaraţia 094: Până la 25 ianuarie 2016 de către cei ce au avut perioada fiscală trimestrială în 2015 şi rămân cu perioada fiscală trimestrială.

Declaraţia 010: Până la 15 ianuarie 2016 de către cei ce au avut perioada fiscală trimestrială în 2015 şi trec la perioada fiscală lunară SAU cei care au avut perioada fiscală lunară şi trec la perioada fiscală trimestrială.

b) Pentru sistemul de TVA la încasare

Reguli generale:

Cei care au aplicat TVA la încasare in 2015 trebuie să verifice următoarele:

a)   Dacă la 31 decembrie 2015 au CA > 2.250.000 lei trebuie să treacă obligatoriu la TVA normal și să depună 097 (OBS!!! dacă plafonul se depășea în cursul anului, 097 trebuia depus până pe 25 a lunii următoare celei în care s-a depășit plafonul).

b)   Dacă la 31 decembrie 2015 au CA < 2.250.000 lei atunci ei pot:

 • fie să continue aplicarea sistemului de TVA la încasare, și nu trebuie să depună nimic;
 • fie să solicite scoaterea din aplicarea sistemului de TVA la încasare (în orice lună între 1-25 ale lunii).

cei care NU au aplicat TVA la încasare în 2015 trebuie să verifice următoarele :

a)   Dacă la 31 decembrie 2015 au CA > 2.250.000 lei atunci rămân pe TVA normal și nu trebuie să depună nimic.

b)   Dacă la 31 decembrie 2014 au CA < 2.250.000 lei atunci ei pot:

 • fie să opteaze pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare și trebuie să depună 097 (opțiunea se poate face numai la începutul anului, până la 25 ianuarie și e obligatorie până la sfârșitul anului în care s-a optat, dacă nu se depășește plafonul);
 • fie să continue aplicarea sistemului normal și nu depun nimic.

OBS1! Prin CA înțelegem: „o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) „, adică total livrări/prestări din deconturile de TVA (inclusiv intracomunitarele, exporturile, scutitele etc) și nu cls 70 din balanța contabilă!

OBS2! Sucursalele NU intră în sfera de aplicare a sistemului de TVA la încasare.

Declaraţia 097:  OBLIGATORIU Până la 25 ianuarie 2016 de către cei nu au aplicat TVA la încasare şi vor să-l aplice în 2016.

Declaraţia 097:  Între 1-25 ale lunii, în orice lună, de cei care au aplicat TVA la încasare în 2015 şi nu vor să-l mai aplice în 2016.

Declaraţia 097: Până pe 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depăşit plafonul, de cei care aplică TVA la încasare şi depăşesc plafonul.

c) Pentru diverse date informative

Declaraţia 392A: Până la 25 februarie 2016 de plătitorii de TVA care la 31 decembrie 2015 au CA sub 220.000 lei.

Declaratia 392B: Până la 25 februarie 2016 de neplătitorii de TVA care la 31 decembrie 2015 au CA sub 220.000 lei.

OBS! Prin CA întelegem: „o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b)„, adica total livrări/prestări din deconturile de TVA (inclusiv intracomunitarele, exporturile, scutitele etc) şi nu clasa 70 din balanţa contabilă!

2. Pentru impozit dividende

Cei care au distribuit în 2015 dividende (adică le-au transferat din ct. 117 în ct. 457 în baza unei Decizii de distribuire/repartizare) şi nu le-au ridicat, trebuie să plătească impozitul aferent acestora până pe 25 ianuarie 2016 cel târziu şi să şi declare acest impozit în declaraţia 100!

Declaraţia 100: Până la 25 ianuarie 2016 – Impozit dividende pentru dividendele distribuite în 2015 şi neridicate până la 31 decembrie 2015.

OBS1! Pentru acesta se aplică cotele în vigoare până la 1 ianuarie 2016, adică:

 • 16% pentru dividende distribuite persoanelor fizice române (atenție că dacă asociații nu au alte venituri supuse CASS trebuie să plătescă și CASS aferent dividendelor!!!);
 • 16% pentru dividende distribuite persoanelor juridice române. Dacă asociatul persoană juridică română deține cel puțin 10% pe o perioadă neîntreruptă de minimum un an impozitul nu se reține;
 • 16% pentru dividende distribuite persoanelor juridice nerezidente. OBS!!! Dacă există prevederi mai favorabile conform Directivelor UE sau Convențiilor de evitare a dublei impuneri se aplică acestea! De verificat de la caz la caz.

OBS2! Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2016 cota de impozit pe dividende este 5%, indiferent de ce an aparțin acele dividende. Important este ca decizia de distribuire/repartizare (transfer din ct. 117 în ct. 457) să fie în 2016!

3. Pentru impozitele cu reţinere la sursă

Cei care au reţinut la sursă diverse impozite şi le-au plătit (salarii, convenţii civile, drepturi autor, dividende) trebuie să depună declaraţia 205 până în ultima zi a lunii februarie.

Declaraţia 205 : Până la 29 februarie 2015 de cei care au reţinut la sursă diverse impozite şi le-au plătit (salarii, convenţii civile, drepturi autor, dividende).

4. Pentru impozite nerezidenţi

Cei care au plătit diverse sume către nerezidenţi, sume supuse impozitului pe veniturile nerezidenţilor, trebuie să depună o declaraţie informativă privind aceste venituri (chiar şi în cazul în care ele au fost scutite) până în ultima zi a lunii februarie!

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/ venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi: până la 29 februarie 2015 sume supuse impozitului pe veniturile nerezidenţilor.

5. Pentru impozit micro

Pentru cei care erau plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor la 30 septembrie 2015, se verifică dacă nu cumva au depășit până la 31 decembrie 2015 pragul de 65.000 euro (calculat la cursul publicat în 31 decembrie 2014, adică 1 euro = 4.4821), deci 291.336 lei SAU dacă au obținut venituri din consultanță mai mari de 20% din total venituri. Dacă da, atunci ei devin plătitori de impozit pe profit chiar din trim IV 2015 și trebuie să depună 010 până pe 15 ianuarie 2016.

Atenție! Nu se depune declarație 100 la trimestru, ci numai declaraţie 101 la 25 martie 2016 pe tot anul.

Declarația 010: Până la 15.01.2016, că au devenit plătitori de impozit pe profit de la 01.10.2015, calculul de impozit pe profit făcându-se cumulat de la începutul anului.

Pentru cei care rămân plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor conform regulii de mai sus, înseamnă că vor fi micro și în 2016 și nu se depune nimic!!!

Pentru cei care sunt plătitori de impozit pe profit la 31 decembrie 2015 (inclusiv cei care au trecut la impozit pe profit conform regulii de mai sus în trim IV 2015), se verifică dacă la 31 decembrie 2015 nu depășesc pragul de 100.000 euro (calculat la cursul publicat în 31 decembrie 2015, adică 1 euro = 4.5245), deci 452.450 lei și nici nu au avut venituri din consultanță în 2015 mai mari de 20% din total venituri. Dacă se îndeplinesc ambele condiții, atunci ei devin OBLIGATORIU plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor de la 01 ianuarie 2016 și depun 010 până la 31 martie 2016.

Declarația 010: Până la 31 martie 2016, că au trecut de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microintreprinderilor de la 01 ianuarie 2016.

6. Pentru impozit pe profit

Pentru cei care plătesc impozitul cu calcul trimestrial: Dacă îndeplinesc condițiile (s-au înființat înainte de 2015, n-au pierdere fiscală la 2015, n-au fost în inactivitate temporară în 2015, n-au fost plătitori de impozit micro în 2015) atunci pot opta pentru plata impozitului cu plăți anticipate. Dacă optează pentru aceasta, trebuie să depună 012.

Declarația 012: Până la 30 ianuarie 2016, că vor să treacă la sistemul de plăți anticipate de la 1 ianuarie 2016

Pentru cei care plătesc impozitul cu plăți anticipate: Dacă au trecut cel puțin doi ani de când îl aplică pot opta să nu-l mai aplice. Dacă optează să nu-l mai aplice trebuie să depună 012.

Declarația 012: Până la 30 ianuarie 2016, că vor să iasă din sistemul de plăți anticipate de la 01 ianuarie 2016.

7. Pentru salarii

Pentru declararea perioadei de depunere a 112 și plată a impozitului și contribuțiilor.

Condițiile ca depunerea 112 și plata să fie trimestriale sunt :
(a)   ONG-uri cu până în trei salariați în 2015;
(b)   Plătitori de impozit venit micro cu până în trei salariați în 2015;
(c)   Plătitori de impozit pe profit cu venituri până în 100.000 euro și până în trei salariați în 2015;
(d)   PFA-uri și Persoane fizice angajatori.

Cei care în 2015 au avut perioada fiscală trimestrială: Dacă la 31 decembrie 2015 nu mai îndeplinesc condițiile pentru perioada fiscală trimestrială trebuie să treacă la perioada fiscală lunară și să depună 010. De asemenea, dacă vor să opteze pentru perioada fiscală lunară trebuie să depună 010.

Declarația 010: Până la 15 ianuarie 2016, că au trecut la plătitor lunar de la 1 ianuarie 2016

Cei care în 2015 au avut perioada fiscală lunară: Dacă la 31 decembrie 2015 îndeplinesc condițiile de perioadă fiscală trimestrială și vor să aplice perioada fiscală trimestriala, trebuie să depună 010. Dacă vor să rămână cu perioadă fiscală lunară nu depun nimic.

Declarația 010: Până la 15 ianuarie 2016, că au trecut la plătitor trimestrial de la 1 ianuarie 2016.

8. Pentru impozite şi taxe locale

Declararea clădirilor, terenurilor și mașinilor la direcțiile de impozite locale se face în termen de 30 de zile de la dobândire și impozitul se va datora începând cu 1 ianuarie a anului următor. Apoi, tot în termen de 30 de zile trebuie declarată orice modificare aferentă datelor (de ex.: modificare date proprietar, vânzare, extindere, imbunătătire, desființare parțială sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau partială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei clădiri).

CLĂDIRI DEȚINUTE DE PERSOANE FIZICE:

Dacă clădirea este deținută strict în scop rezidențial: nu se depune nimic în 2016 la DITL.

Dacă clădirea este deținută în scop nerezidenţial SAU în scop mixt (rezidenţial + nerezidenţial): se depune până la 31 martie 2016 o declarație. Model declarație: Ordinul MDRAP nr. 2069/22.12.2015

OBS1! Scop rezidențial = de locuit!!! Deci, dacă o persoană fizică are în proprietate un apartament pe care îl închiriază unei alte persoane fizice cu scopul de locuit, rămâne rezidențial. Dar dacă o persoană fizică închiriază un apartament unei firme să facă sediu în ea, atunci e nerezidențial. Pentru clădirea cu folosinţă mixtă se plătește impozitul proporțional cu suprafața alocată folosirii rezidențiale/nerezidențiale.

EXCEPȚII:

 • Dacă în clădire este un domiciliu fiscal fără activitate economică ==> rămâne rezidențial;
 • Dacă în clădire este un domiciliu fiscal cu activitate economică + decontare de utilități ==> NEREZIDENȚIAL;
 • Dacă în clădire este un domiciliu fiscal cu activitate economică FĂRĂ decontare de utilități ==> NU EXISTĂ PREVEDERE SPECIALĂ ÎN ACEST MOMENT!!! Putem deduce că se va consideră rezidențial, dar nu este specificat în lege.

Cum se dovedește că este/nu este activitate economică? ==> NU EXISTĂ PREVEDERE ÎN ACEST MOMENT!!!

OBS2! Impozitul pentru folosința în scop nerezidențial va fi de aprox. 10 ori mai mare decât cel pentru folosința în scop rezidențial.

Declarația Model MODEL 2016 ITL-001: Până la 31.03.2016 pentru toate clădirile folosite în scop nerezidențial SAU mixt

CLĂDIRI DEȚINUTE DE PERSOANE JURIDICE: 

Toate persoanele juridice care dețin clădiri la 31 decembrie 2015, au obligația să depună o declarație privind destinația și valoarea impozabilă a clădirii până la 31 martie 2016. Model declarație: Ordinul MDRAP Nr. 2068/22.12.2015

Declarația Model 2016 ITL-002: Până la 31 martie 2016 pentru toate clădirile aflate în proprietate.

9. Pentru impozitul pe construcţii

Pentru toate construcţiile înregistrate în contabilitate pentru care nu se datorează impozit pe clădiri, se plăteşte impozitul pe construcţii de 1% din valoarea BRUTĂ în sold de la 31 decembrie 2015.

Cei care la 31 decembrie 2014 au avut construcţii în sold pentru care s-au înregistrat ca plătitor de impozit pe construcţii, dar care nu mai au aceste construcţii în sold la 31 decembrie 2015, trebuie să declare că nu le mai au.

Declaratia 010: Până la 15 ianuarie 2016, că nu mai sunt plătitori de impozit pe construcţii de la 01 ianuarie 2015.

Cei care la 31 ianuarie 2014 NU au avut construcţii în sold, dar care au construcţii în sold la 31 ianuarie 2015, trebuie să declare că plătesc impozit pe construcţii de la 1 ianuarie 2016.

Declaraţia 010: Până la 15 ianuarie 2016, că sunt plătitori de impozit pe construcţii cu 1 ianuarie 2015

OBS! Valoarea impozitului se declară integral prin D100 până la 25 mai 2016 şi se plăteşte în două rate: 50% până la 25 mai 2016 şi 50% până la 25 septembrie 2016.

10. PFA-uri – Impozit venit şi contribuţii sociale

a) Impozit pe venit:

Trebuie depusă declaraţia de impozit pe venit (D200) aferentă anului 2015 până la 25 mai 2016. Dacă se doreşte ca în 2016 plăţile anticipate să nu se calculeze în funcţie de venitul realizat în 2015 ci în funcţie de un venit declarat în 2016, atunci trebuie depusă, împreună cu D200 şi declaraţia estimativă de venit pe 2016 + Memoriu justificativ. Pentru a se lua în calcul de ANAF, acestea trebuie depuse CÂT MAI REPEDE!!!

OBS!!! Declaraţiile D200 şi D220 s-au modificat. Noile formulare utilizate de la 1 ianuarie 2016 s-au aprobat prin OMFP nr. 3605/2015 şi sunt disponibile pe site-ul ANAF.

Declaraţia 200 + 220 (după caz): Până la 29 februarie 2016.

b) CASS:

Pentru CASS nu se depune nimic. La fel ca în anii trecuţi, se vor face plăţi anticipate în funcţie de venitul estimat pe 2016 (care va fi egal cu cel realizat în 2015, dacă nu se depune D220 împreună cu D200) şi se vor regulariza cu CASS final în funcţie de venitul realizat la sfârşitul anului.

c) CAS:

Marea modificare este că de la 1 ianuarie 2016 TOATE PFA-urile vor plăti CAS, indiferent dacă au sau nu şi venituri din salarii. Sunt scutite de CAS – PFA avocaţi asiguraţi la casa de pensii a avocaţilor + pensionarii.

Pentru anul 2016 toate PFA-urile vor trebui sa depună Declaraţia 600 (model nou aprobat prin OMFP nr. 3655/2015 – diponibil pe site ANAF) şi vor fi obligate să facă plăţi anticipate de CASS în cotă de 10,5% * 35% * 2681 lei/lună (SAU 10.5% * Normă de venit/lună, pentru cei care sunt pe norme, dar nu mai puţin de 10,5% * 35% * 2681 lei/lună). Plata se face trimestrial, la aceleaşi termene ca şi impozitul pe venit. Deci, 297 lei/trimestru.

La finalul anului 2016, după ce se va face calculul venitului net realizat se va calcula CAS final ca fiind 10,5%*Venit net realizat şi se va regulariza cu ce s-a plătit în timpul anului ca plăţi anticipate. Dacă CAS final < CAS plătiţi în timpul anului nu se face nicio regularizare, dar pentru 2017 nu se va mai plăti CAS.

OBS!!! Prin opţiune, PFA pot opta ca în loc de cota de 10,5% să plătească 26,5%. Opţiunea este posibilă pentru ca prin plata cotei de 10,5% nu se va asigura STAGIUL INTEGRAL la pensie (adică la calculul stagiului de pensie se ia în considerare doar 0,40 din plăţile efectuate într-un an). Opţiunea se face prin Declaraţia D600 care trebuie depusă la ANAF până la 31 ianuarie 2016.

Declaraţia 600: Până la 31 ianuarie 2016 pentru toate PFA, altele decât cele care sunt avocaţi asiguraţi la Casa de Pensii a avocaţilor si pensionari.

sursa – www.avocatnet.ro

Read more